V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Žádanky na vyšetření

Ambulance ONM, PET centrum

Při telefonickém objednávání prosíme uveďte: 

  • druh požadovaného vyšetření
  • rodné číslo, jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu a hmotnost pacienta
  • mobilní telefon pacienta (pro odeslání SMS s připomínkou a event. případ náhlého zrušení vyšetření)
  • IČP zdravotnického zařízení, jeho název, oddělení a jméno objednávajícího lékaře včetně telefonického kontaktu (u lékařů z NNH stačí jen jméno a oddělení)

Pro hladký průběh vyšetření je důležité kompletně vyplnit příslušnou žádanku ze seznamu níže. Jsou na ní uvedeny i informace pro pacienta o přípravě na vyšetření, kam se dostavit, případně jak se omluvit. Žádanka na vyšetření může mít libovolnou grafickou úpravu, podstatná je úplnost, správnost a čitelnost uváděných údajů. Minimálním standardem je tiskopis VZP-06z/2009.

Kliknutím na typ vyšetření lze zobrazit některé podrobnosti o vyšetření. V případě nejasností vám rádi poradí pracovníci naší recepce (257 272 165 nebo 257 273 244), kde lze pacienta telefonicky objednat. 

Je nezbytné, aby indikující lékař ještě před objednáním vyšetření informoval pacienta, že podstoupí lékařské ozáření, kvůli kterému od něj budeme požadovat podpis Informovaného souhlasu s lékařským ozářením. Je spoluodpovědností indikujícího lékaře zvážit kontraindikace podání jodových a gadoliniových kontrastních látek a event. hybridního PET/MR vyšetření (přítomnost kovů a zdravotnických prostředků v těle pacienta) - viz Informovaný souhlas pacienta s vyšetřením na PET/MR skeneru.

Případnou aplikaci jodové kontrastní látky tlakovým injektorem do předem zavedeného žilního vstupu (port, PICC, centrální katétr) provádíme pouze s využitím předepsaného materiálu a pouze v případě, že nám bude předložen doklad, že daný vstup pro tlakovou injektáž vhodný.

Pro posouzení míry vhodnosti indikace k vyšetření existuje Clinical Decision Support System Evropské asociace nukleární medicíny anebo britské doporučení Evidence-based indications for the use of PET-CT in the United Kingdom 2022.

Skupina vyšetřeníTyp vyšetřeníStáhnout
žádanku
#
PET/CT trupu (FDG bez i.v.KL) Trup přehledně s low-dose CT DOC PDF 1a
PET/CT/MR trupu (FDG bez i.v.KL) Trup přehledně s low-dose CT + cílené PET/MR DOCX PDF 1b
PET/MR trupu (FDG bez i.v.KL) Trup přehledně s MR pro anatomickou orientaci DOCX PDF 1c
PET/CT trupu (FDG bez i.v.KL) Srdce cíleně (zánět / nádor), nikoliv viabilita myokardu DOC PDF 1d
PET/CT trupu (FDG + i.v.KL) Trup přehledně s KL DOC PDF 2
PET/CT trupu (FDG + i.v.KL) ORL cíleně s KL + trup DOC PDF 3
PET/CT ORL (F-cholin) Příštítná tělíska DOC PDF 4
PET/CT trupu (F-cholin) CA prostaty kromě recidivy DOC PDF 5
PET/CT trupu (FCV) Jen recidiva CA prostaty DOC PDF 6
PET/CT skeletu (NaF) Celotělové DOC PDF 7
PET/CT skeletu (NaF) Cílené DOC PDF 8
PET/MR mozku FDG (glykolýza tumoru) + cílené MR DOCX PDF 9a
PET/CT mozku FDG (glykolýza tumoru) DOC PDF 9b
PET/CT mozku FDG (epilepsie, neurodegenerace) DOC PDF 10
PET/CT mozku FMM (amyloidový sken u kognitivních poruch) DOC PDF 11
Scintigrafie Flebografie DOC PDF 12
Scintigrafie Ledviny dynamické DOC PDF 13
Scintigrafie Ledviny dynamické + furosemid DOC PDF 14
Scintigrafie Ledviny statické DOC PDF 15
Scintigrafie / SPECT Myokard perf. při ergo. zátěži DOC PDF 16
Scintigrafie / SPECT Myokard perf. v klidu DOC PDF 17
Scintigrafie / SPECT Plíce – perfuze DOC PDF 18
Scintigrafie Sentinelové uzliny DOC PDF 19
Scintigrafie / SPECT Skelet – celotělové vyš. DOC PDF 20
Scintigrafie / SPECT Skelet – třífázové cílené vyš. DOC PDF 21
Scintigrafie Štítná žláza DOC PDF 22