Žádanky na vyšetření

Ambulance ONM, PET centrum

Při telefonickém objednávání prosíme uveďte: 

  • druh požadovaného vyšetření
  • rodné číslo, jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu a hmotnost pacienta
  • mobilní telefon pacienta (pro odeslání SMS s připomínkou a event. případ náhlého zrušení vyšetření)
  • IČP zdravotnického zařízení, jeho název, oddělení a jméno objednávajícího lékaře včetně telefonického kontaktu (u lékařů z NNH stačí jen jméno a oddělení)

Pro hladký průběh vyšetření je důležité kompletně vyplnit příslušnou žádanku ze seznamu níže. Jsou na ní uvedeny i informace pro pacienta o přípravě na vyšetření, kam se dostavit, případně jak se omluvit. Žádanka na vyšetření může mít libovolnou grafickou úpravu, podstatná je úplnost, správnost a čitelnost uváděných údajů; minimálním standardem je tiskopis VZP-06z/2009.

Kliknutím na typ vyšetření lze zobrazit některé podrobnosti o vyšetření. V případě nejasností vám rádi poradí pracovníci naší recepce (257 272 165 nebo 257 273 244), kde lze pacienta telefonicky objednat. 

Je nezbytné, aby indikující lékař zvážil potenciální zdravotní profit z vyšetření oproti rizikům plynoucích z lékařského ozáření a ještě před objednáním vyšetření informoval pacienta, že podstoupí lékařské ozáření, kvůli kterému od něj budeme požadovat podpis Informovaného souhlasu s lékařským ozářením. Je spoluodpovědností indikujícího lékaře zvážit kontraindikace podání jodových a gadoliniových kontrastních látek a event. hybridního PET/MR vyšetření (přítomnost kovů a zdravotnických prostředků v těle pacienta) - viz Informovaný souhlas pacienta s nitrožilním podáním jodované kontrastní látky a event. Informovaný souhlas pacienta s vyšetřením na PET/MR skeneru.

Případnou aplikaci jodové kontrastní látky tlakovým injektorem do předem zavedeného žilního vstupu (port, PICC, centrální katétr) provádíme pouze s využitím předepsaného materiálu a pouze v případě, že nám bude předložen doklad, že daný vstup pro tlakovou injektáž vhodný.

Pro posouzení míry vhodnosti indikace k vyšetření existuje Clinical Decision Support System Evropské asociace nukleární medicíny anebo britské doporučení Evidence-based indications for the use of PET-CT in the United Kingdom 2022.

vyšetření UPŘESNĚní Stáhnout
žádanku
#
PET/CT trupu (FDG bez i.v.KL) Trup přehledně s low-dose CT DOCX PDF 1
PET/CT/MR trupu (FDG bez i.v.KL) Trup přehledně s low-dose CT + cílené PET/MR DOCX PDF 2
PET/CT srdce (FDG bez i.v.KL) Srdce cíleně (zánět / nádor), nikoliv viabilita myokardu DOCX PDF 3
PET/CT trupu (FDG + i.v.KL) Trup přehledně s KL DOCX PDF 4
PET/CT trupu+ORL (FDG + i.v.KL) ORL cíleně s KL + trup DOCX PDF 5
PET/CT trupu (68Ga-DOTA-TOC) Neuroendokrinní tumory DOCX PDF 6
PET/CT/(MR) trupu (68Ga-PSMA-11) CA prostaty DOCX PDF 7
PET/CT ORL (F-cholin) Příštítná tělíska DOCX PDF 8
PET/CT skeletu (NaF) Cílené / celotělové DOCX PDF 9
PET/MR mozku (FDG) Glykolýza tumoru + cílené MR DOCX PDF 10
PET/CT mozku (FDG) Glykolýza tumoru (jen při kontraindikaci k MR) DOCX PDF 11
PET/CT mozku (FDG) Funkční postižení (epilepsie, neurodegenerace) DOCX PDF 12
PET/MR(CT) mozku (FMM/FBB) Amyloidový sken u kognitivních poruch DOCX PDF 13