Kontakty

 

Primář:
doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.
  Zástupce primáře:
MUDr. Jana Dvořáková

 

Vedoucí laborantka:
Mgr. Libuše Macháčková

Asistentka oddělení: Barbora Ramešová
Správce dokumentace OKBHI: Ing. Denisa Nikodemová
Manažer kvality OKBHI: Ing. Eva Drncová
Vedoucí analytik: RNDr. Zdeněk Tokár

Biochemie

Vedoucí lékař: MUDr. Jana Dvořáková
Úsekový laborant: Petra Chadimová
Analytik: Ing. Blanka Míková
Analytik: RNDr. Michaela Glozlová
Analytik: Ing. Eva Drncová
Analytik: Denisa Nikodemová
Analytik: Mgr. Milan Polák (POCT)
Lékař: MUDr. Jana Tichá (terapeutické monitorování hladin léčiv)
Lékař: MUDr. Ing. Magdalena Fořtová, Ph.D.

Hematologie

Vedoucí lékař: MUDr. Jozef Balázs
Úseková laborantka: Andrea Potměšilová
Analytik: RNDr. Zdeněk Tokár
Lékař: MUDr. Libuše Pagáčová

Imunologie

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Miroslav Průcha, PhD.
Úseková laborantka: Mgr. Jarmila Kempeová
Analytik: Mgr. Milan Polák
Analytik: RNDr. Jan Laštovička, CSc.

Krevní banka

Vedoucí lékař: MUDr. Jozef Balázs 
Úseková laborantka: Bc. Petra Dudová
Analytik: RNDr. Zdeněk Tokár
Lékař: MUDr. Libuše Pagáčová

Laboratoř molekulární diagnostiky

Vedoucí lékař: MUDr. Václav Maťoška
Úseková laborantka: Bc. Lucie Fischerová

Lékaři: MUDr. Renata Alánová

Analytici:
Mgr. Zuzana Lacinová
Mgr. Tereza Kolářová

Imunoanalytická laboratoř (OKBHI-IA)

Vedoucí farmacetický asistent: Bc. Kateřina Slimáková
Analytik: Ing. Eva Drncová
Analytik: Ing. Denisa Nikodemová

Hematologická poradna

Lékaři:
MUDr. Jozef Balázs
MUDr. Libuše Pagáčová
MUDr. Tatiana Hmizáková

Imunologická + alergologická poradna

Lékař: doc. MUDr. M. Průcha, Ph.D.Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 272 420
Fax: +420 257 272 426
E-mail: okbhi@homolka.cz

Laboratoř molekulární diagnostiky
Pod Kotlářkou 34
150 30 Praha 5

Tel.:  +420 257 273 137, 3141, 3142
Fax:  +420 257 272 426
E-mail dna@homolka.cz

Telefony

Prim. doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.

+420 257 273 150

Vedoucí laborantka: Mgr. Libuše Macháčková

+420 257 272 447

Sekretářka OKBHI: Barbora Ramešová

+420 257 272 021

Příjem materiálu

+420 257 272 424

Odběrové boxy

+420 257 272 423, 2422, 2421

BIOCHEMIE

 

biochemie@homolka.cz

 

Statimová laboratoř + pohotovost

+420 257 272 435

MUDr. Jana Dvořáková

+420 257 272 437

Analytik: Ing. Blanka Míková +420 257 272 438
Analytik: RNDr. Michaela Glozlová +420 257 272 438

Analytik: Ing. Eva Drncová, Ing. Denisa Nikodemová

+420 257 272 159

Močová laboratoř

+420 257 272 430

Léková laboratoř, elektroforéza +420 257 272 428

Chromatografická laboratoř

+420 257 272 439

POCT: Mgr. Milan Polák

+420 257 272 432

Terapeutické monitorování hladin léčiv: MUDr. Jana Tichá

+420 257 272 149

 

 

HEMATOLOGIE

 

hematologie@homolka.cz

 

MUDr. Jozef Balázs
RNDr. Zdeněk Tokár
MUDr. Libuše Pagáčová

+420 257 273 099
+420 257 272 432
+420 257 273 229

Krevní obrazy + pohotovost

+420 257 272 878

Diferenciály

+420 257 272 441

Koagulace

+420 257 272 442

 

 

IMUNOLOGIE

Imunologie@homolka.cz

 

Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Miroslav Průcha, PhD.

+420 257 272 045

Ambulance: Jitka Ledvinová

+420 257 272 291

Analytik: Mgr. Milan Polák

+420 257 272 438

Laboratoř 1

+420 257 272 433

Laboratoř 2

+420 257 272 427

 

 

HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE

 

MUDr. Josef Balázs +420 257 273 099
MUDr. Libuše Pagáčová +420 257 273 229
Lékař: MUDr. Tatiana Hmizáková +420 257 273 229

LABORATOŘ  MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY

 

dna@homolka.cz

 

Vedoucí lékař: MUDr. Václav Maťoška

+420 257 273 142

Mgr. Zuzana Lacinová

+420 257 273 140

Mgr. Tereza Kolářová +420 257 273 143
 

+420 257 273 137

IMUNOANALYTICKÁ LABORATOŘ

 
biochemie@homolka.cz  
Úseková laborantka - Bc. Kateřina Slimáková +420 257 272 160
Analytik - Ing. Eva Drncová, Ing. Denisa Nikodemová +420 257 272 159
   

KREVNÍ BANKA

 

kb@homolka.cz

 

MUDr. Jozef Balázs
RNDr. Zdeněk Tokár

MUDr. Libuše Pagáčová

+420 257 273 099
+420 257 272 432
+420 257 273 229
Laboratoř 1 +420 257 272 449
Laboratoř 2 +420 257 272 425
Mobilní telefon +420 731 156 584