Stereotaktická a radiační neurochirurgie (Gama nůž - OSRN)

Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie (OSRN) patří k nejproduktivnějším pracovištím svého druhu na světě a ročně provede více než 1000 radiochirurgických a 170 operačních výkonů. Celkem 2700 pacientů je vyšetřeno na naší ambulanci. Pro potřeby hospitalizace disponujeme třemi standardními pokoji o celkové kapacitě osm lůžek.


O nás

 • Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie bylo v Nemocnici Na Homolce založeno v říjnu 1992. Jsme jediné oddělení v České republice, které nabízí stereotaktickou radiochirurgii pomocí Leksellova gama nože a miniinvazivní stereotaktickou neurochirurgii v celé její šíři
 • Úzce spolupracujeme s neurochirurgickým oddělením, neurologickým oddělením a radiodiagnostickým oddělením Nemocnice Na Homolce, čímž spoluvytváříme komplexní centrum pro léčbu neurochirurgických a neurologických onemocnění

 • V programu hluboké mozkové stimulace (DBS) jsme partnerským pracovištěm Neurologické kliniky 1. LF VFN v Praze a spoluvytváříme Centrum pro intervenční terapii motorických poruch (iTEMPO)
 • Jsme školícím centrem pro stereotaktickou radiochirurgii, věnujeme se vědecké publikační činnosti

Zajímavosti o nás

Slovo primáře doc. MUDr. Romana Liščáka, CSc.

Jaký je rozdíl mezi radiologií a radiochirurgií a co znamená termín stereotaxe? Otázku jsme položili primáři tohoto oddělení doc. MUDr. Romanu Liščákovi, CSc.

Gama nůž

Hluboká mozková stimulace:

 

Naše služby

A) Leksellův gama nůž (LGN)

Přístroj umožňující jednorázové radiochirurgické ozáření patologického ložiska v mozku (v indikovaných případech možná i frakcionovaná terapie) - více informací >>

Diagnózy k léčbě na LGN:

 • cévní malformace mozku
 • benigní mozkové nádory (nejčastěji meningiom, vestibulární schwannom, adenom hypofýzy)
 • maligní mozkové nádory (nejčastěji mozkové metastázy, adjuvantní léčba gliomů)
 • funkční onemocnění (nejčastěji neuralgie trojklaného nervu)
 • oftalmologické indikace (nejčastěji uveální melanom)

Více informací >>

Průběh léčby >>

B) Stereotaktická neurochirurgie

miniinvazivní neurochirurgická technika umožňující přesně cílené výkony v hlubokých mozkových strukturách - více informací >>

Prováděné výkony:

 • stereobiopsie
 • steropunkce
 • hluboká mozková stimulace (DBS)
 • stereoelektroencefalografie (SEEG)
 • stereotaktická termoléze (termokoagulace)
 • stereotaktická intrakavitární aplikace 90Y do kraniofaryngeomu (brachyterapie)

C) Ostatní operační výkony

 • perkutánní balónková komprese trojklaného nervu
 • míšní stimulace
 • okcipitální stimulace

Více informací >>


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace