Odd. stereotaktické a radiační neurochirurgie - Gama nůž (OSRN)

OSRN Nemocnice na Homolce

O nás

Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie bylo v Nemocnici Na Homolce otevřeno v říjnu 1992. Pracoviště se specializuje na stereotaktickou neurochirurgii (minimálně invazivní výkony), především přesně cílené ozařování pomocí Leksellova gama nože. Dále za zabýváme šetrnými diagnostickými odběry tkání z oblasti mozku (biopsie), funkčními stereotaktickými výkony - diagnostické zavádění mozkových elektrod (např. u epilepsií), implantace léčebných stimulačních systémů (hluboká mozková stimulace) u nemocných s různými poruchami pohybu (Parkinsonova nemoc, různé formy třesu, dystonie), zásahy v hlubokých strukturách mozku při léčbě neztišitelné bolesti a podobně.


Slovo primáře doc. MUDr. Romana Liščáka, CSc.

Jaký je rozdíl mezi radiologií a radiochirurgií a co znamená termín stereotaxe? Otázku jsme položili primáři tohoto oddělení doc. MUDr. Romanu Liščákovi, CSc.


Gama nůž

Gama nůž zakoupen v r. 1992 na základě celonárodní sbírky, organizované Nadací Charty 77 se stal nejvytíženějším přístrojem svého druhu na světě a do listopadu 2009 na něm bylo provedeno na deset a půl tisíce radiochirurgických operací. V listopadu 2009 byl starý přístroj nahrazen nejmodernější, plně robotizovanou verzí Perfexion, která byla pořízena díky státní dotaci. Tato inovace umožňuje dále zkvalitnit léčbu poskytovanou našim pacientům a nejvýznamnější rozšíření léčebných možností je u onkologických nemocných s metastatickým postižením mozku. V posledních letech bývá gama nožem ročně ošetřeno na našem oddělení kolem 800 pacientů, čím jsme se zařadily ve světovém měřítku k nejaktivnějším pracovištím.

Gama nůž Nemocnice na Homolce

Naše služby

  • Klinická činnost oddělení se zaměřuje na neinvazivní radiochirurgickou léčbu různých typů mozkových nádorů, mozkových cévních malformací či funkčních mozkových onemocnění pomocí Leksellova gama nože. Dalším polem působnosti jsou klasické stereotaktické výkony. Mezi ně patří odběr bioptického materiálu a široká oblast funkční neuro-chirurgie. Funkční neurochirurgií rozumíme snahu cíleným zásahem příznivě ovlivnit patologickou funkci nervové soustavy (neztišitelná bolest, epilepsie, Parkinsonova nemoc...)
  • Ambulantní část zajišťuje konzultační činnost a následnou péči o neurochirurgické pacienty oddělení.

 


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace