Nadační fond pro podporu robotické a miniinvazivní urologie

Nadační pro podporu robotické a miniinvazivní urologie

  • se sídlem Na ostrohu 1707/56, 160 00 Praha 6 – Dejvice
  • IČO 29415276, Spisová značka 1011 N, Městský soud v Praze
  • Bankovní spojení : Raiffeisenbank, č.účtu 44411012/5500
  • E-mail: info@robotickaurologie.cz
  • http://robotickaurologie.cz

Moderní urologie je schopna řešit až 90% onemocnění tzv. minimálně invazivními technikami (robotické, laparoskopické a endourologické operace). Bohužel tyto techniky jsou velmi náročné na technické vybavení a nejsou vždy v plném rozsahu hrazeny zdravotními pojišťovnami. Nadační fond na podporu robotické a minimálně invazivní urologie si klade za cíl pomáhat rozvoji těchto moderních urologických technik. Nadačnímu fondu můžete přispět na výše uvedený transparetní účet. Za jakoukoli finanční podporu budeme velmi vděčni. Další informace včetně náhledu do transparentního účtu, výpisu z obchodního rejstříku, informacích o odpočtu daru ze základu daně, šablony darovací smlouvy najdete na http://robotickaurologie.cz