Komplexní kardiovaskulární centrum

 

Kontakty

Komplexní kardiovaskulární centrum

Komplexní kardivaskulární centrum

O nás

Naše kardiocentrum má status komplexního kardiovaskulárního centra, naši kardiologové jsou pověstní inovátoři v elektrofyziologické a katetrizační léčbě, naši kardiochirurgové mají mimo jiné výjimečné zkušenosti s léčbou dospělých pacientů s vrozenou srdeční vadou a naši cévní chirurgové jsou světovými průkopníky robotických operací velkých cév. Naše centrum se dlouhodobě zaměřuje na léčbu nemocí kardiovaskulárních tedy nemocí srdce a cév. Najdete u nás doslova pod jednou střechou komplexní služby, to znamená jak diagnostické, tak léčebné metody včetně služeb navazujících, jako např. lázeňská léčba, které nám dovolují ušít Vám léčebný plán „na míru.

 

 

Přednosta Komplexního kardiovaskulárního centra           


 

 

 

Indikátory kvality poskytované zdravotní péče a výkonnosti Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce


Kardiologický den Petra Niederleho (KDPN)

Tato odborná akce se koná na památku předního českého kardiologa profesora Petra Niederleho, který byl průkopníkem české echokardiografie a dlouholetým primářem Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Zemřel v březnu 2008.

Na odborném programu konference společně spolupracují: Sdružení ambulantních kardiologů, Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. V rámci programu jsou příspěvky našich předních odborníků na akutní kardiologii, srdeční arytmie, srdeční selhání, chlopenní a jiné srdeční vady, farmakologickou léčbu srdce i problematiku úhrad léčby. Tato jednodenní konference je jedinou odbornou akcí svého druhu v ČR, kde se setkávají ambulantní specialisté a lékaři nemocničních zařízení spolu s regulátory a plátci zdravotní péče. Vzájemná provázanost a nedílná spolupráce těchto subjektů umožňuje udržovat úroveň kardiologie v České republice na nejvyšší světové úrovni.

Více o této odborné akci naleznete na odkazu:

Informace o KDPN

 

Uvolněný happening kardiocentra Nemocnice Na Homolce

Naše kardiocentrum uspořádalo 28. listopadu již druhý „Uvolněný happening“, tentokrát věnovaný 100. výročí vzniku republiky. Mezi pozvanými hosty byly známé osobnosti, jako zpěváci Marta Kubišová a Václav Neckář, herci Iva Janžurová a Pavel Zedníček, klavírista Petr Malásek, jazzman a multinstrumentalista Jiří Stivín, televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová, popularizátor vědy Karel Pacner, akademický sochař Michal Moravec nebo malíř romantických obrazů Tomáš Bím. Dárek pro hosty vyrobil umělecký kovář Zdeněk Vítek z Umělecko-průmyslové střední odborné školy v Jaroměři. Zazněla státní hymna jednak v podání Petra Chmely a jeho krásného starožitného hracího strojku, jednak v podání Marty Kubišové a Petra Maláska. Promítal se „seriozní“ dokument s názvem 100 let Nemocnice Na Homolce a improvizovaně promluvili MUDr. Oldřich Šubrt, první ředitel naší nemocnice, a MUDr. Petr Polouček, náš současný ředitel. Celým večerem provázel profesor Petr Neužil.

Fotogalerie z happeningu >> + speciální KALENDÁRIUM - Ohlédnutí za 100 lety kardiologie (Saskia Burešová)