Nevaskulární intervence

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

Odesíláte-li Vašeho pacienta k provedení vertebroplastiky, kyfoplastiky či biopsie z obratle na naše pracoviště, prosíme, aby pacient měl provedená následující vyšetření, a to ne starší, než 5 dnů:

  • Iontogram
  • CRP
  • Krevní obraz + diferenciál
  • Moč + sediment
  • AST, ALT, GMT, bilirubin

Prosíme též o vysazení či úpravu antikoagulační či antiagregační léčby, stejně jako před plánovaným operačním výkonem.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina pacientů indikovaných k vertebroplastice či kyfoplastice trpí těžší formou osteoporózy, je velmi žádoucí, aby tito pacienti byli po výkonu řádně vyšetřeni v příslušné poradně a zahájena léčba osteoporozy.

Děkujeme za spolupráci,

Prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc.
MUDr. Radko Kříž

RDG oddělení Nemocnice Na Homolce