Průběh hospitalizace

Vážení pacienti byli jste objednáni k hospitalizaci na Neurochirurgické oddělení:

 • V den příjmu se dostavíte na Centrální příjem v 5. patře a dále sekretariát (7. patro) Neurochirurgického oddělení. Nejlépe mezi 8:00 - 10:00 hodinou dopolední.
 • Zde s Vámi administrativní pracovnice našeho sekretariátu vyřídí nejdůležitější formality (ověření totožnosti a osobních údajů, zdravotního pojištění a jejich zadání do systému nemocnice)
 • Dále Vás přijme ošetřující personál, který Vás uloží na lůžko
 • Následně Vás příjme - vyšetří lékař
 • Lékař/ka Vás dále poučí o charekteru onemocnění a možnostech terapie se zaměřením na způsob a průběh operačního zákroku
 • Pokud souhlasíte s navrženým postupem léčby, podepíšete nezbytné informované souhlasy (s hospitalizací, operačním výkonem atd.
 • V odpoledních hodinách následuje kontrola anesteziologem a jeho příprava před celkovou anestesií v následující den
 • Bezprostředně po operaci, dle charakteru a závažnosti onemocnění budete uloženi zpět na standardní lůžko, nebo na jednotku intenzivní péče, kde budete dle závažnosti, náročnosti operačního výkonu a Vaše klinického stavu intenzivně monitorováni
 • Po celou dobu hospitalizace Vám bude podávána účinná analgetická terapie, chronické léky, léky pro prevenci hluboké žilní trombózy a jiná symptomatická terapie
 • Délka hospitalizace na lůžku intenzivní péče je při nekomplikovaném pooperačním průběhu obvykle 1-3 dny
 • První pooperační den (pokud to Váš stav dovolí) budete fyzioterapeutem poučeni o pohybovém režimu a za jeho asistence postupně vertikalizováni
 • Během pobytu na JIP jste celou dobu monirorováni na lůžku, popřípadě podstoupíte další zobrazovací, kontrolní zobrazovací vyšetření
 • Po stabilizaci Vašeho stavu následuje překlad na standardní lůžko, kde budete pokračovat v rehabilitaci s fyzioterapeutem
 • Postupně zredukujeme analgetickou terapii natolik, aby jste mohli být propuštěni domů bez její významné podpory. Obvyklá průměrná doba hospitalizace na našem oddělení je pět až sedm dnů
 • Pokud budete mít během své hospitalizace jakékoliv dotazy nebo pochybnosti, obraťte se prosím na ošetřujícího lékaře při vizitách, které probíhají každý den ráno a večer

Propuštění určuje ošetřující lékař

 • Odcházíte s překladovou, či propouštěcí zprávou
 • Dále potvrdíme dle potřeby potvrzení o pracovní neschopnosti a lístek na peníze
 • Převoz je zajišťěn sanitním vozem, v některých případech po domluvě s lékařem může odjet pacient sám s doprovodem
 • Datum pooperační kontroly na ambulanci, bude oznámeno a zapsáno v propouštěcí zprávě