Další výkony

Perkutánní balónková komprese trojklaného nervu

Neuralgie trojklaného nervu (trigeminu) je krutá záchvatovitá bolest obličeje, kterou lze léčit různými způsoby dle její příčiny. U neurovaskulárního konfliktu se ve většině případů provádí otevřená neurochirurgická operace, u starších anebo polymorbidních pacientů a v dalších případech lze využít radiochirurgie pomocí Leksellova gama nože. Další metodou je perkutánní balónková komprese. Při této metodě se v místní anestezii zavede katetr do cavum Meckeli (místo uložení ganglia trojklaného nervu) a zde se nafoukne balónek umístěný na konci katetru. Touto technikou lze dosáhnout zmírnění neuralgických bolestí. Výkon je prováděn ambulantně, tzn. že pacient je propouštěn domů tentýž den.

Míšní stimulace

Míšní stimulace je metoda používaná u pacientů s FBSS (fail back surgery syndrom), tedy u pacientů s bolestmi zad, u kterých je již vyčerpána chirurgická i farmakologická léčba. Druhou indikační skupinou jsou pacienti s onemocněním srdce (angina pectoris). V obou případech se v lokální anestezii zavede do epidurálního prostoru v páteřním kanále stimulační elektroda, která se napojí na neurostimulátor umístěný v podkožní kapse v bederní oblasti. Následná stimulace zmírňuje vnímání bolesti, čímž významně zvyšuje kvalitu života. U pacientů s FBSS spolupracujeme s algeziology z odd. ARO Nemocnice Na Homolce, u pacientů s anginou pectoris s Kardiologickým odd. NNH.

Okcipitální stimulace

Okcipitální stimulace je výkon používaný u chronické migrény, refrakterní cluster headache, perzistující denní bolesti hlavy, u hemicrania continua, u chronické postraumatické bolesti, u bolestí po whiplash poranění krční páteře, u cervikogenních bolestí hlavy a okcipitální neuralgie.  Principem metody je zavedení stimulační elektrody subkutánně do okcipitální (týlní) oblasti a její napojení na neurostimulátor, který bývá umístěn v podkoží v bederní krajině. Při těchto výkonech spolupracujeme s algeziology z odd. ARO Nemocnice Na Homolce.