Kontakty

Neurochirurgické oddělení
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
Praha 5, 150 30

 
Kontakty:  

Ambulance: (použijte k objednávání na ambulantní vyšetření)

+420 257 272 397
+420 257 272 387
nch.amb@homolka.cz

Sekretariát: (neslouží k objednávání na ambulantní vyšetření)

+420 257 273 091
+420 257 273 084
+420 257 272 565
Fax: + 420 257 272 928

JIP (použijte k akutním konzultacím)

+420 257 272 704
Oddělení neurochirurgie A +420 257 272 713
Oddělení neurochirurgie B +420 257 273 085
SIP +420 257 273 062
  Informace k parkování >>  

Primář oddělení
MUDr. Jan Klener
jan.klener@homolka.cz

   
       

zástupce primáře
MUDr. František Remeš
frantisek.remes@homolka.cz

zástupce primáře
MUDr. Jan Šroubek
jan.sroubek@homolka.cz

Neurochirurgové specialisté

MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
jiri.chrobok@homolka.cz

MUDr. Josef Kašík
josef.kasik@homolka.cz

 

 

 

 

MUDr. Lukáš Tittelbach
lukas.tittelbach@homolka.cz
MUDr. Aleš Pavlů
ales.pavlu@homolka.cz
 

 

 

 

MUDr. Luděk Prokop
ludek.prokop@homolka.cz
MUDr. Stefan Raev
stefan.raev@homolka.cz
       
MUDr. Oldřich Šoula
oldrich.soula@homolka.cz
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
robert.tomas@homolka.cz
       

Neurochirurgové - mladší lékaři

MUDr. Eduard Navara
eduard.navara@homolka.cz

MUDr. Kryštof Kopecký
krystof.kopecky@homolka.cz

 

 

   

MUDr. Tomáš Vebr
tomas.vebr@homolka.cz

 

 

Neurologové

MUDr. Veronika Štěpánová
veronika.stepanova@homolka.cz

MUDr. Lucie Dědová
lucie.pizova@homolka.cz

       

MUDr. Pavel Křivánek
pavel.krivanek@homolka.cz

 

 

Sestry

Vrchní sestra
Staniční sestra JIP
Iva Laštovičková, DiS.
iva.lastovickova@homolka.cz

   
       

Staniční sestra odd. B
Mgr. Yvetta Jánská
yvetta.janska@homolka.cz

Staniční sestra odd. A
Bc. Eva Maňásek
eva.manasek@homolka.cz

       

Staniční sestra SIP
Bc. Helena Kasslová
helena.kasslova@homolka.cz

Staniční sestra Sál
Mgr. Martina Vítková
martina.vitkova@homolka.cz

Psycholog

PhDr. Martin Kořán, CSc.
E-mail:martin.koran@homolka.cz