Průběh AG vyšetření

Vyšetření provádí vysoce erudovaný radiolog, specialista v intervenční radiologii.

Vyšetření probíhá nejčastěji vleže na zádech. 

Kůže a podkoží v třísle se umrtví malou injekcí. Poté zavede lékař jehlu do tepny (zpravidla v třísle), jehlou zavede zavaděč (měkký teflonem potažený drátek) dále do cévy, jehlu odstraní a po zavaděči zasune do cévy katetr (měkká plastová trubička). Pomocí rentgenového přístroje se ujistí, že katetr je na správném místě a pak zavaděč odstraní. Poté se katetrem vstříkne kontrastní látka a současně se získávají snímky cévního řečiště. V momentě, kdy lékař usoudí, že mu vyšetření dalo všechny potřebné informace, vyšetření ukončí, personál Vám pomůže přemístit se ze stolu na lůžko nebo nemocniční vozík a lékař potom odstraní katetr. Místo, kudy byl zaveden, stlačí pro zastavení krvácení (obvykle několik minut. Vyšetření samo o sobě je v podstatě nebolestivé, malé píchnutí ucítíte na začátku vyšetření při místním umrtvení v třísle, potom už bolest neucítíte. Pokud byste při vyšetření cítil bolest, nevolnost nebo měl jiný nepříjemný pocit, informujte ihned personál. Po vyšetření budete odvezen/a na oddělení. Budete ležet v klidu do rána příštího dne a prvních několik hodin zůstanete na zádech se zátěží v třísle. Jíst a pít můžete obvykle ihned po příjezdu na oddělení, stejně jako budete užívat léky, jak je máte doporučeny, pokud Vám lékař nenařídí jinak. Personál oddělení Vás bude kontrolovat. O propuštění a dalším postupu Vás bude informovat ošetřující lékař. První den po vyšetření se vyvarujte nadměrné fyzické zátěže.

Lékař, který Vás vyšetřoval, zhodnotí snímky z vyšetření a odešle nález lékaři, který vyšetření požadoval. Nález bude mít Váš lékař k dispozici ještě týž den, kdy se vyšetření provedlo.