Příprava pacienta před CT vyšetřením

CT vyšetření bez aplikace kontrastní látky nevyžadují žádnou speciální přípravu. Jedná se např. o CT vybraných úseků páteře, vedlejších dutin nosních či HRCT plic

K provedení CT břicha a malé pánve se již podle moderních doporučení běžně neprovádí příprava pitím kontrastní látky. Pouze u vybraných patologických stavů, např. ileus. Kličky střevní se proto zobrazují a hodnotí tak, jak jsou. Samostatnou kapitolou jsou speciální vyšetřovací metody - CT enterografie, kdy se plní kličky střevní vypitým Mannitolem a CT kolonografie, kdy se po vyčištění tračníku Fortransem distenduje tračník vzduchem.

U CT vyšetření břicha, malé pánve, hrudníku, krku a mozku, jakož i při CT angiografii a CT srdce je většinou nutno aplikovat do žíly jodovou kontrastní látku, proto je před těmito výkony nutná antialergická příprava.

Příprava před i.v. aplikací kontrastní látky:
Pacient přichází nalačno (lační alespoň 2 hodiny), stejnou dobu nekouří. Nutné je však zachovat dostatečný příjem tekutin.  Pacient nesmí přijít na vyšetření dehydratován.
Antialergická příprava u pacientů s jakoukoliv alergií se provádí kortikoidy – Prednison 20mg - 12, 6 a 2 hodiny před vyšetřením (případně lze použít jiný lék s podobným účinkem). Pokud pacient nemá tuto premedikaci a je třeba podat kontrastní látku, lze před její aplikací podat do žíly jednorázově 200mg Hydrocortizonu (např. u akutních stavů).

Dithiaden se před CT vyšetřením jako protialergická příprava již nepodává.

Pacient na RDG oddělení přichází s řádně vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře, kde jsou uvedena osobní data pacienta, specifikováno požadované vyšetření, případně jeho očekávaný přínos. 
Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést s sebou i příslušnou obrazovou dokumentaci na CD nebo požádat v místě pořízení předchozího vyšetření o její zaslání elektronicky mezinemocniční sítí ePACS sem do Nemocnice Na Homolce.

Každý pacient před podáním jodové kontrastní látky musí mít vyplněný a podepsaný písemný informovaný souhlas s jejím nitrožilním podáním.