Příprava a provedení RTG vyšetření

Na běžné RTG vyšetření není vyžadována před vyšetřením speciální příprava pacienta.

Každé vyšetření provádí podle daného požadavku a indikace zkušený laborant. V případě nejasností může konzultovat k tomu určeného lékaře, který může upřesnit či doplnit, jaké projekce mají být na RTG provedeny.

Vyšetření trvá obvykle jen několik minut včetně přípravy spočívající ve vysvlečení oděvu a odstranění případných ozdobných předmětů (řetízky, náušnice apod.) z dané snímkované etáže a polohování na vyšetřovacím stole.

Provedená vyšetření - snímky - jsou následně uloženy do nemocničního PACS systému a jsou v elektronické podobě odečteny a popsány našimi zkušenými lékaři - radiology. Výsledný popis je v rámci nemocnice dostupný prostřednictvím nemocničního informačního systému. U externích žádanek jsou popisy posílány poštou indikujícímu lékaři.