Oddělení nemocniční hygieny

Oddělení se zabývá metodickou, konzultační a dozorovou činností na úseku nemocniční hygieny pro všechna zdravotnická i nezdravotnická oddělení Nemocnice na Homolce. Tato práce zahrnuje problematiku hygienicko – epidemiologických režimů a provozních řádů pracovišť a oddělení, postupy dezinfekce a sterilizace, problematiku úklidu a malování, činnosti v preventivní dezinsekci a deratizaci, hygienický dohled při stavebních úpravách a rekonstrukcích, hodnocení pracovních podmínek zaměstnanců z hlediska rizik, oblast přípravy a výdeje stravy, sledování kvality vody, problematiku zacházení s prádlem a infekčním odpadem a další oblasti. Oddělení nemocniční hygieny se podílí na systému celonemocniční prevence a kontroly infekcí.