Proktologická ambulance

Proktologie je lékařský obor zabývající se onemocněním konečníku.

Mezi nejčastější potíže pacientů patří:

 • svědění, pálení, pocit zapaření v oblasti konečníku
 • krvácení z konečníku
 • bolestivé výstupky a trhlinky
 • potíže s defekací (vyprazdňováním stolice)

Nejčastějšími onemocněními způsobujícími tyto problémy jsou:

 • řitní trhliny (fisury)
 • řitní píštěle
 • vnitřní hemoroidy
  • stadium I. – nikdy neprolabující z řitního kanálu
  • stadium II. – prolabují z řitě při zatlačení spontánně se reponují
  • stadium III. – prolabují při zatlačení a je nutné je reponovat manuálně
  • stadium IV. – nelze reponovat ani manuálně

Hemoroidy vnitřní - stádia

•    zevní hemoroidy a perianální trombózy

zevní hemoroidy a perianální trombózy

Naprostá většina těchto potíží je řešitelná ambulantně.

Po úvodním pohovoru, kdy se lékař vyptá detailně na Vaše obtíže, provede základní vyšetření konečníku prstem. Poté je v případě nutnosti naplánována tzv. anoskopie – pacient zaujme polohu vkleče, do řitního kanálu se zavede anoskop (trubicovité zařízení), natřený lubrikačním gelem, který má i znecitlivující účinek. Takto lze prohlédnout řitní kanál a určit typ a rozsah onemocnění. Dále mohou, ale nemusí, být doporučena další doplňující vyšetření (koloskopie při podezření na onemocnění vyšší etáže tlustého střeva, magnetická rezonance při zjištění rozsáhlejší řitní píštěle). Nakonec Vám bude navržen způsob léčby.

Léčba může být chirurgická i nechirurgická.

Nechirurgická léčba proktologických onemocnění:

 • úprava životosprávy vedoucí ke komfortnímu a pravidelnému vyprazdňování, prevence zácpy – dostatek tekutin, vlákniny, pravidelná fyzická aktivita
 • lokálně podávané čípky a masti
 • celkově užívané léky formou tablet ke zlepšení pevnosti cévní stěny
 • aplikace dilatátoru při trhlinách
 • rehabilitace svalů pánevního dna

Drobné operační výkony ambulantně:

 • Barronova ligatura hemoroidů (tzv. „gumičky“)
  • jde o celosvětově nejrozšířenější metodu ošetření hemoroidů ve stádiu I. až II. a někdy III. Metoda spočívá v nasazení úzkého gumového kroužku na hemoroidální uzel a tím dojde k jeho zaškrcení. Uzel odumře a během několika dní nepozorovaně odejde se stolicí. Někdy je tato metoda komplikovaná bolestmi a krvácením.
 • snesení kožních výstupků a incize perianálních trombóz

Operační výkony za hospitalizace

 • operace hemoroidů metodou HAL-RAR
 • operace hemoroidů dle Longa
 • odstranění hemoroidů klasickou operační technikou dle Milligana – Morgana
 • ošetření větších řitních trhlin
 • ošetření řitních píštělí

Operace hemoroidů metodou HAL – RAR
Metoda HAL-RAR je operace, při které se v první fázi za pomoci speciální sondy s čidlem podvážou přívodné cévy jdoucí do hemoroidu – toto se nazývá HAL. Ve druhé fázi operace se za pomoci speciálního stehu zašijí vyklenující se hemoroidální uzle. Tomu se říká RAR. Tato procedura není ambulantně pro dyskomfort a bolesti tolerována a musí se provést v celkové anestezii a za krátkodobé (jedna noc) hospitalizace. Takto se dají operovat hemoroidy všech stádií, největší přínos má však tato metoda u III. a IV. stádia onemocnění. Metoda je velice šetrná a zároveň dostatečně účinná. Pracovní neschopnost se pohybuje v řádu 1-2 týdnů.

operace hemoroidů HAL - RAR

Operace hemoroidů podle Longa
Pomocí speciálního nástroje zavedeného do konečníku (stapler) se provede vytětí a opětovné sešití sliznice konečníku s hemoroidálními uzly. Výkon je méně bolestivý, protože se provádí ve větší hloubce (4 cm), kde je menší nervové zásobení.

operace hemoroidů podle Longa

Odstranění hemoroidů klasickou operační technikou dle Milligana – Morgana
Tato klasická otevřená operační technika je určena pro nejpokročilejší stádium onemocnění. Po zákroku, který probíhá v celkové anestezii, je nutné počítat s několikatýdenní rekonvalescencí.

Ošetření řitních píštělí

 • fistulotomie – natnutí trhliny
 • fistulektomie – vytětí trhliny
 • elastická ligatura (Seton technika)
 • metoda slizničního posuvného laloku (advancement flap) 

 

Proktologická ambulance - MUDr. Eyad Lubbad
Tel.: + 420 257 272 401, +420 257 272 400

Ordinační doba:
Úterý 12.30–15.30
Pátek 8.30–15.30

 

On-line objednací formulář:

Objednat se můžete na výše uvedeném telefoním čísle nebo pomocí objednávkového formuláře. Údaje jsou neveřejné.