Spirituální a duchovní péče

Nemocniční duchovní (kaplan) je k dispozici pacientům i jejich blízkým jak pro krizovou intervenci v období náhlé psychické zátěže, tak pro obecnou podpůrnou péči v období hospitalizace a po ní. Nejběžnější formou podpory je citlivé naslouchání a vytvoření důvěrného prostoru pro sdílení. Kaplan je připraven v případě zájmu poskytnout také ryze spirituální podporu formou rozhovoru o duchovních otázkách, modlitby, nebo poskytnutí či zprostředkování svátostné služby. Náš kaplan respektuje osobní svobodu každého člověka ve věci náhledu na život. Poskytuje tedy psychickou podporu i spirituální péči komukoliv bez rozdílu přesvědčení i náboženského vyznání. Podpůrnou službu kaplana si může sjednat kdokoliv prostřednictvím přímého kontaktu nebo za pomoci zdravotnického personálu.

 

 

Ing. Stefano Pasquero, FSCB
Nemocniční kaplan, katolický kněz, Římskokatolická církev

 
Kde lze najít nemocničního kaplana?

Kancelář kaplana se nachází za “Prostorem ticha“ v pátém patře hlavní budovy (mapka)

Pondělí dle domluvy
Úterý dle domluvy
Středa 8.00–12.00 hod.
Čtvrtek dle domluvy
Pátek 8.00–12.00 hod.

V naléhavých případech volejte kdykoliv.

Kontakt:

Spřátelené weby: