V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Spirituální a duchovní péče

Nemocniční duchovní (kaplan) je k dispozici pacientům i jejich blízkým jak pro krizovou intervenci v období náhlé psychické zátěže, tak pro obecnou podpůrnou péči v období hospitalizace a po ní. Nejběžnější formou podpory je citlivé naslouchání a vytvoření důvěrného prostoru pro sdílení. Kaplan je připraven v případě zájmu poskytnout také ryze spirituální podporu formou rozhovoru o duchovních otázkách, modlitby, nebo poskytnutí či zprostředkování svátostné služby. Náš kaplan respektuje osobní svobodu každého člověka ve věci náhledu na život. Poskytuje tedy psychickou podporu i spirituální péči komukoliv bez rozdílu přesvědčení i náboženského vyznání. Podpůrnou službu kaplana si může sjednat kdokoliv prostřednictvím přímého kontaktu nebo za pomoci zdravotnického personálu.

Mgr. Petra Kašperová-Poldaufová
Koordinátor, nemocniční kaplan, Církev bratrská 
 

 

Ing. Stefano Pasquero, FSCB
Nemocniční kaplan, katolický kněz, Římskokatolická církev

 
Kde lze najít nemocničního kaplana?

Kancelář kaplana se nachází za “Prostorem ticha“ v pátém patře hlavní budovy (mapka)

Pondělí dle domluvy
Úterý 8.00–16.30 hod.
Středa 8.00–12.00 hod.
Čtvrtek 8.00–16.30 hod.
Pátek 8.00–16.30 hod.

V naléhavých případech volejte kdykoliv.

Kontakt:

Spřátelené weby: