Váš pokoj

Nemocniční pokoje jsou třílůžkové, dvoulůžkové a jednolůžkové. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Standardní ubytování představují pokoje třílůžkové a většina dvoulůžkových. Pokoje jednolůžkové a na některých odděleních také komfortní pokoje dvoulůžkové představují nadstandardní ubytování a budou Vám poskytnuty na Vaše přání za úhradu (viz. Nadstandardní služby).

Šatstvo a osobní předměty

 • K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník ve Vašem pokoji nebo Vaše věci uloží personál ve vyhrazených prostorách oddělení.
 • Předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka.

Cenné předměty, peníze

 • Cenné předměty a peníze si můžete uložit v sekretariátu oddělení, kde jste hospitalizováni. Obdržíte zde písemný doklad o úschově, proti němuž Vám budou předměty vydány při propuštění z nemocnice. Nemocnice není zodpovědná za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místo určení. Zbraně do nemocnice nepatří.

Léky

 • Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a dodává zdravotní sestra. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na příslušném oddělení zdravotní sestře. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Protože je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme, nepoužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař – a to ani ty, které běžně užíváte doma ( na předpis i zakoupené). Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v přesné dávce a v přesný čas.

Stop kouření

 • Jsme nekuřácká nemocnice, ve všech prostorách Nemocnice Na Homolce vyjma vyhrazeného venkovního místa na 2. patře platí zákaz kouření!
 • Kouření je všeobecně udáváno jako rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění. Jako zdravotnická instituce, jejíž posláním je prevence a léčba nemocí a výchova ke zdravému způsobu života, uplatňuje Nemocnice Na Homolce zákaz kouření v celém areálu nemocnice, vyjma vyhrazeného venkovního místa na 2. patře.

Denní nemocniční režim

 • Denní rozvrh během Vaší hospitalizace se řídí režimem příslušného oddělení, který obdržíte v den příjmu.

Propuštění z nemocnice - edukační materiály - poučení

 • O datu Vašeho propuštění z nemocnice Vás bude informovat Váš ošetřující lékař. Poskytne Vám také instrukce ke způsobu a možnostem další eventuální péče a připraví propouštěcí zprávu pro lékaře, který Vás k hospitalizaci doporučil. V případě, že jste využili nabídky na úschovu cenností či peněz, nezapomeňte si jej vyzvednout proti potvrzení tamtéž.

VAŠE POHODLÍ

Jídlo

 • Vaši každodenní stravu připravuje zkušený tým pracovníků nemocniční kuchyně v čele s šéfkuchařem. Nutriční terapeut sestavuje skladbu jídelníčku a v případě potřeby také speciální dietu podle zadání Vašeho ošetřujícího lékaře. Kontroluje činnosti přípravy a výdeje stravy. Dieta je důležitý činitel v léčbě Vašeho onemocnění, proto Vám doporučujeme ji dodržovat. V případě potřeby je Vám na oddělení k dispozici vyčleněná lednice. Donesené pokrmy není možné na odděleních ohřívat.

Občerstvení

 • Drobné občerstvení a výběr teplých i studených nápojů Vám nabízí kafetérie v 5. podlaží u centrální kartotéky. Vy i Vaše návštěvy jste také zváni k posezení v příjemné nemocniční jídelně a kavárně v 1. podlaží hlavní budovy, kde najdete výběr teplých i studených jídel, salátů, moučníků a nápojů. Pacienty prosíme aby vzhledem k možnému dietnímu režimu konzultovali využívání služeb občerstvení se svým ošetřujícím lékařem.

Telefon

 • Telefonní automat je umístěn na 5. patře před centrální kartotékou, kde lze telefonovat na kartu za běžných tarifních podmínek společnosti TELEFÓNICA O2. Nemocnice Na Homolce Vám nabízí také možnost zapůjčení telefonního aparátu přímo na pokoj k lůžku. Tato služba je poskytována za úhradu, která se skládá z denního paušálního poplatku a dále z platby za vámi uskutečněné hovory. Během svého pobytu v nemocnici můžete samozřejmě používat také vlastní mobilní telefon.