Jak řeší lékárna Nemocnice Na Homolce výpadky léků

I přesto, že se situace díky krokům regulačních orgánů začíná pomalu zlepšovat, stále jsou lékárny zásobovány nerovnoměrně. Pro pacienta to znamená, že ne v každé lékárně dostane konkrétní lék, který mu lékař předepsal.

Je to problém i naší lékárny, který se však snažíme různými způsoby řešit, abychom všem pacientům mohli zajistit potřebné léky. 

Lékárníci jsou s dodavateli léků v neustálém kontaktu. Nedostatkové léky umisťují do tzv. záznamů léků a musejí neustále průběžně hlídat nabídkové systémy dodavatelů. Naše lékárna má aktuálně v záznamech u dodavatelů asi 160 druhů léků, které musí takto komplikovaně shánět.

Většinu léků, které mají výpadek v dodávkách, jsou lékárníci v Nemocnici Na Homolce schopni nahradit jiným přípravkem se stejnou účinnou látkou, tedy provést generickou substituci. Některé léky však lékárníci nahradit sami nemohou, ale po dohodě s lékařem mohou zaměnit lék s jinou účinnou látkou a obdobným účinkem. Výhodou naší nemocniční lékárny v tomto ohledu je rychlé sdílení informací. Všechny problémy či nejasnosti je tak možné řešit ihned na místě.

V případě zmiňovaných antibiotik jsme v pravidelném kontaktu s lékaři z oddělení klinické mikrobiologie a antibiotické stanice, kterým předáváme informace aktuální dostupnosti léku, aby mohli předepsat antibiotický lék, který je v naší lékárně k dispozici. 

Dopady výpadků léků mohou lékárníci v některých případech také zmírnit individuální přípravou přímo v lékárnách, pokud je k dispozici certifikovaná surovina a lékárna má pro přípravu potřebné technologické vybavení. V naší lékárně standardně připravujeme léky, které nejsou komerčně dostupné, a tím pádem můžeme vyrábět i například dětské čípky proti horečce s obsahem paracetamolu, či dětské čípky s obsahem prednisonu či dexamethasonu k léčbě akutního zánětlivého otoku hrtanu, na které má výpadek dodávek léků velký dopad.

Lékárna Nemocnice Na Homolce je zde pro vás a je připravena vám kdykoliv v rámci léků poradit a pomoct. Pokud budete potřebovat konzultaci, můžete se objednat zde: Konzultace zdarma - Nemocnice Na Homolce (homolka.cz), nebo zavolejte na tel.: +420 734 264 373.