Odborné akce

Kardiologický den Petra Niederleho – 15. října 2021

Tato odborná akce se koná na památku předního českého kardiologa profesora Petra Niederleho, který byl průkopníkem české echokardiografie a dlouholetým primářem Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Na odborném programu konference společně spolupracují: Sdružení ambulantních kardiologů, Nemocnice Na Homolce, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. V rámci programu jsou příspěvky našich předních odborníků na akutní kardiologii, srdeční arytmie, srdeční selhání, chlopenní a jiné srdeční vady, farmakologickou léčbu srdce i problematiku úhrad léčby. Tato jednodenní konference je jedinou odbornou akcí svého druhu v ČR, kde se setkávají ambulantní specialisté a lékaři nemocničních zařízení spolu s regulátory a plátci zdravotní péče. Vzájemná provázanost a nedílná spolupráce těchto subjektů umožňuje udržovat úroveň kardiologie v České republice na nejvyšší světové úrovni.

Každým rokem návštěvnost akce stoupá. Tento fakt nás stále utvrzuje v tom, že spojení všech zúčastněných subjektů, které se na organizaci odborné konference podílejí, tedy Všeobecné zdravotní pojišťovny, Sdružení ambulantních kardiologů, Kardiocentra Nemocnice Na Homolce a Státního ústavu pro kontrolu léčiv jen zvýrazňuje unikátnost této akce, a proto se stává pro širokou odbornou veřejnost vysoce atraktivní. Z tohoto pohledu jde skutečně o unikátní formát konference, což ji činí jedinečnou v rámci celé ČR.

Program a registrace >>