Základní informace o přístupnosti budov

Základní informace o přístupnosti budov ke stažení v PDF >>

 

Nemocnice Na Homolce (NNH)
Roentgenova 37, 150 00 Praha 5
+420 257 271 111
https://www.homolka.cz/

 

Areál Nemocnice Na Homolce tvoří  tři  objekty přístupné pro veřejnost: hlavní budova monobloku, kde se nachází centrální příjem pacientů, kartotéka pacientů, vyšetřovny, sály a lůžkové části jednotlivých oddělení, dále budovy PET centra a budovy kongresového centra pro pacienty oddělení gama nože a magnetické rezonance.

Parkování

  • U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením,  konkrétně šest parkovacích stání na centrálním parkovišti nemocnice u hlavního vstupu na 5. NP, tři parkovací stání před oddělením dialýzy na 2. NP a tři parkovací stání u jižního a západního vstupu na dětské oddělení a kardiologické ambulance na 1. NP. Přístup do budovy z parkovišť je bezbariérový.

Pozn.: Nemocnice v roce 2024 plánuje zřídit vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením před objektem PET a objektem se vstupem na vyšetření MR.

Veřejná doprava

  • U severní části objektu monobloku se nachází zastávka autobusů městské hromadné dopravy č. 167 a 168 s názvem „Nemocnice na Homolce“, která nabízí spojení s metrem linky A. Trasa od této zastávky do budovy je bezbariérová. Pro jihozápadní vstup do budovy monobloku a vstup do budovy PET centra a kongresového centra (MR vyšetření, GAMA) je v blízkém dosahu za vstupní vrátnicí autobusová zastávka s názvem „Sídliště Homolka“ pro spojení autobusu č. 167 s metrem linky B. Z této zastávky je vstup do budovy rovněž bezbariérový.

Vstup

  • Hlavní vchod do budovy monobloku se nachází v severní části na 5. NP  a vede přímo z chodníku autobusové zastávky. Vstupní dveře jsou automatické dvoukřídlé s průchozí šířkou 145 cm. Vstup do budovy je bez schodů a ramp a vede přímo k recepci, kde je možné si vyžádat informace o orientaci po budově včetně zajištění případně nutného doprovodu. Alternativní bezbariérový vstup do objektu monobloku se nachází na 1. NP  ze západní strany s automatickými dvoukřídlými dveřmi s průjezdnou šířkou 130 cm. V současné době u vstupů nejsou akustické orientační majáčky, které nemocnice plánuje zřídit v průběhu roku 2024.

Pohyb po objektu

  • Objekt monobloku má celkem devět  nadzemních podlaží a několik schodišť bez zdvihacích plošin. U schodišť jsou výtahy propojující všechna podlaží. Před vstupem do výtahů se nachází dostatečně velké manipulační plochy (min. 150 x 150 cm). Výtahy nejsou průchozí, přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou zatím umístěna ve výšce cca 140 cm, nicméně během roku 2024 plánujeme tlačítka umístit do snížené výšky 80–120 cm. Přivolávací tlačítka jsou označena Braillovým a reliéfním písmem. Na nástupních místech je instalován systém pro optické hlášení, výtahy mají dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm). Uvnitř kabiny je  ovladač s tlačítky ve výšce cca 95 cm, tlačítka jsou doplněná reliéfním popisem/Braillovým písmem. Mezi další vybavení výtahových kabin patří zrcadla, sklopná sedátka, madla, akustické hlásiče směru jízdy a označení podlaží, informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích, indukční smyčky se symbolem, nouzová tlačítka pro přivolání obsluhy s interkomem s akustickou funkcí. Vyrovnávací stupně/schodiště vzhledem k četnosti výtahů nejsou potřeba.

Vybavení vnitřních prostor

  • Informační přepážka – recepce se nachází u hlavního vstupu do objektu monobloku na 5. NP. Akustické majáčky a vodící linie aktuálně v budově k dispozici nejsou, nicméně jejich instalace je plánována během roku 2024. Na recepci je možné požádat o zajištění případně nutného doprovodu po budově, který zajistí přivolaný zdravotnický personál. V rámci informačního a navigačního systému je na každém nadzemním podlaží objekt vybaven informačními panely a cedulemi a také barevnými vodícími  čarami na zemi odpovídající barvám  výtahů.

Klientská zóna

  • V objektu jsou klientské přepážky ve výšce cca 100 cm, na centrálním příjmu pak klasické stoly vysoké  75 cm.

Pozn.: Realizaci snížené přepážky, vodících linií, indukčních smyček plánuje nemocnice v průběhu roků 2024 a 2025.

Vyvolávací systém

  • V objektu se nachází vyvolávací systém/pořadník. Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné pro osobu na vozíku ve výšce 130 cm, zatím nemá hlasový výstup.
  • Pozn.: Modernizaci vyvolávacího systému plánuje nemocnice v průběhu roku 2024.

Hygienické zázemí

  • V objektu ze severní části na 5. NP se za centrální kartotékou u hlavního vchodu do budovy monobloku nachází volně přístupná toaleta. Tu je možné i využít po vstupu do budovy z jižní a západní strany na 1. nadzemním podlaží budovy monobloku, v místech mezi kardiologickými a pediatrickými ambulancemi. Toalety jsou volně přístupné, zamykatelné pouze zevnitř, viditelně označené nápisem a symbolem na dveřích, přístupné přímo z chodby/předsíně. Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 x 160 cm, šířka dveří je 90 cm, dveře se otevírají ven. Uvnitř přístupné toalety se nachází mísa se sedátkem ve výšce 50 cm, pevné a sklopné madlo, velké umyvadlo, zrcadlo, ovladač nouzové signalizace.

Pozn.: od roku 2023 probíhá v nemocnici postupná rekonstrukce sociálních zařízení pro veřejnost s předpokladem dokončení do roku 2024, a to včetně doplnění prvků jako jsou např. přebalovací pulty.