Návštěvy

Návštěvní doba: denně 15.00–18.00

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci platí následující pravidla a doporučení: 

  • dobrý zdravotní stav návštěv u pacienta,  
  • bez příznaků respiračního onemocnění, které se projevuje zvýšenou teplotou, kašlem, bolestí nebo škrábáním v krku, rýmou, bolestí svalů a/nebo kloubů,
  • nanejvýš dvě osoby u pacienta,
  • ochrana dýchacích cest – ústenka nebo respirátor FFP2 nasazený po celou dobu návštěvy – možné zakoupit v lékárně nebo v Centrálním registru pacientů na 5. patře,
  • při vstupu na JIP a ARO použít jednorázový empír – prodej na Centrálním registru pacientů v 5. patře, 
  • při příchodu i odchodu na oddělení/pokoj návštěvník si důkladně umýt a dezinfikovat ruce, 
  • návštěvy děti do deseti let nedoporučujeme  
  • návštěvy jsou povinné respektovat pokyny zdravotnického personálu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.