Nadstandardní péče

Pokoje

  • Ubytování v těchto pokojích je možné za paušální denní úhradu dle platného ceníku nadstandardních služeb Nemocnice Na Homolce.
  • Informace o možných typech pokojů na jednotlivých odděleních Vám podá ošetřující personál nebo sekretariát příslušného oddělení.
  • Nemáte-li ošetřujícím lékařem předepsanou dietu, můžete si objednat celodenní výběrové menu dle jídelníčku pro sudý a lichý týden, které pro Vás připravili pracovníci kuchyně Nemocnice Na Homolce.

Výběrové menu

  • Celodenní výběrové menu v rozsahu tří hlavních jídel, svačiny a druhé večeře se hradí denním paušálním poplatkem dle platného ceníku nadstandardních služeb Nemocnice Na Homolce.
  • Objednávku výběrového menu je nutno učinit den předem do 15,00 hod. u sestry na oddělení. Informujte se na výběrové menu u sestry či na sekretariátu příslušného oddělení a požádejte o předložení jídelníčku.
  • Pokud nemáte zájem o výběrové menu, pak je pro Vás samozřejmě připravena standardní celodenní nemocniční strava hrazená Vaší pojišťovnou.