Pátý den

5. DEN: (ředění cytostatik)

Dobré ráno!

Ředění začíná za pět minut, akorát čas na to trochu se napít, případně si odskočit, protože uvnitř přípravny už to nebude bohužel možné. Tedy, šup šup!

V případě diagnózy rakoviny je v mnoha případech volbou léčba tzv. chemoterapií, tedy podávání látek toxických pro nádorové buňky. Ty zpomalují či zastavují růst nádoru a v lepším případě ho mohou i zmenšit, či zcela zničit. Bohužel jsme však ještě zcela nepřišli na to, jak těmito látkami působit čistě na buňky nádoru. Stává se tak, že tato léčba má řadu velmi nepříjemných nežádoucích účinků, jako například zvracení nebo poškození kostní dřeně. Jejich vlastnost působit i na zdravé buňky je jedním z důvodů velmi přísných bezpečnostních opatření při manipulaci s nimi. Kromě toho jsou tyto látky podávány pacientům přímo do žíly a je třeba tedy dbát také na maximální čistotu prostředí, ve kterém jsou tyto látky připravovány.

Budete se chtít do těchto prostor podívat? Výborně! Musím Vás však předtím upozornit, že tyto prostory mohou působit poněkud stísněně a může se Vám v nich i špatně dýchat, z důvodu přetlaku. Kdepak, budete-li dodržovat moje pokyny, nemůže se Vám nic stát. Půjdeme se tedy převléct. Nejprve však krátký popis, jak to uvnitř vypadá. Dnes je totiž středa a ve středu bývá příprav v tomto oddělení obvykle nejvíce z celého týdne a to z toho důvodu, že bývá velké množství tzv. Baxterek, což jsou přenosné nádoby s cytostatikem pro pacienta, které mu dodávají chemoterapii po dobu třeba i několik dnů po sobě. Uvnitř budou mít tedy všichni plné ruce práce a my se budeme moci zdržet jen na krátkou chvíli, abychom si to tam s Vámi prohlédli. Zde si vezměte návleky na boty, nejdříve se podíváme na onu místnost „zvenku“. Zde probíhá příprava všeho důležitého k ředění cytostatik. Princip a důvod ředění Vám vysvětlím za krátkou chvíli. Zde v počítači máme seznam všech pacientů, kteří dnes mají přijít na onkologii. Z nich ale jen někteří budou potřebovat připravit chemoterapii. U těchto pacientů máme od lékaře přesné záznamy, jaké cytostatikum má pacient dostat, výši jeho dávky a celkový objem infuze. Už zvoní telefon! Od lékaře dostáváme zprávu, že všechna vyšetření, včetně krevního obrazu, u tohoto pacienta byla v pořádku a my můžeme připravit chemoterapii. Vytisknou se štítky s informacemi pro připravujícího a do archu se zapíše, jaké potřeby budou pro přípravu potřeba. Podle těchto informací se všechno připraví do vydesinfikovaného košíčku. Dále je třeba naplnit infuzní set roztokem, do kterého se bude cytostatikum ředit. Ale pozor, aby v hadičkách nebyly bubliny! Ty by totiž mohly pacientovi velmi ublížit! Jakmile je vše připraveno, může se otevřít okénko do prostoru pro výdej. Zde košíček čeká, až si ho někdo z druhé strany vyzvedne. To budeme právě my, ale protože na druhé straně se nachází superčisté prostory, musíme se nejdříve převléci do speciální kombinézy,

Zde ode mne dostanete oblek, boty a čapku. Pravda, nejedná se o poslední výkřik módy, nás tu ale nikdo hodnotit nebude a důležitá je zde hlavně bezpečnost. Za touto lavičkou už začínají čisté prostory, proto si musíme počínat velmi opatrně. Nejprve si sundáme šperky, hodinky, prstýnky, náramky, náušnice, korálky… následně si umyjeme a vydesinfikujeme ruce. Svlékneme se do spodního prádla. Následuje nasazení roušky a čapky a už se můžeme vhrnout do obleku. Jako první se nasoukáme do nohavic, ale opatrně! Neměly by se dotknout podlahy. Posadíme se na lavičku a přehoupneme se do čistého prostoru. Zde si oblečeme boty – mají k sobě přišitou látku, která se přetahuje až ke kolenům, přes nohavice. Následně ruce do rukávů, zapneme zip a hotovo. Poslední, co je třeba si obléct, jsou gumové rukavice. Správně byste se neměli holýma rukama dotknout vnější části rukavic. Povedlo se? Paráda! Můžeme dovnitř.

V této místnosti se nachází tzv. izolátor – dokonale čistý box jen s dvěma otvory s rukavicemi a dalšími dvěma menšími boxy pro příjem surovin s pomůckami a výdej hotových přípravků. Asistentka už si přebírá košíček, který jsme viděli zvenku, a otvírá box pro příjem. Na co teď čekáme, ptáte se? Mezi otevřením boxu zvenku a zevnitř musí být vždy určitá časová prodleva, aby se stihl vyměnit vzduch a zbavit se všech možných nežádoucích částic. Následně si ho už připravující asistentka přebírá a začíná ředit. Podle návodu na štítku ví, kolik cytostatika má do lahve přijít a buď může převést celý objem, nebo je třeba ho vypočítat. Slíbila jsem Vám princip ředění cytostatik – provádí se proto, že neexistuje přesně daná dávka cytostatik pro všechny pacienty. Množství cytostatika i množství roztoku je pro každého pacienta individuální a musí se připravovat přesně v čas potřeby, tedy ihned pro čekajícího pacienta.

Cytostatikum je naředěno, boxem pro výdej odchází z izolátoru a okénkem pro výdej odchází z celého tohoto čistého prostoru, my ho budeme následovat. Zpátky v převlékárně si obleky i boty svlékneme a vhodíme do k tomu určeného kontejneru. Čapky i rukavice vyhodíme do koše. Můžeme se opět obléct a podíváme se, co se děje s cytostatikem dále. Zde ho již napojují na infuzní set. Správně, proč celou lahev balí do alobalu? Totiž, zrovna pro tohoto pacienta se ředilo cytostatikum cisplatina. Jestli si pamatujete na ten Lacidofil, který neměl rád teplo, tak cisplatina zase příliš nemusí světlo – mohla by se začít rozkládat. Tomu my chceme zabránit, proto ten alobal. Nakonec se zataví do plastové folie a vloží se do speciální přepravky k tomuto účelu určené, s nápisem „Nebezpečná cytotoxická látka“, přidají se všechny potřebné dokumenty a už může vycestovat za pacientem.

Tím bych zde naši prohlídku ukončila. Vypadáte poněkud unaveně. Není divu, během posledních pěti dní jste viděli a dozvěděli se mnoho nových věcí. Pojďte, dáme si kávu a řeknu Vám ještě několik pár slov na závěr.

Jak jste mohli vidět, lékárna nekončí u táry, ale přesně naopak. Pokračuje dál, děje se v ní mnoho věcí najednou a pracovníci v ní pilně pracují na tom, aby Vám poskytovali kvalitní zdravotní péči. Školíme se a učíme se stále nové věci, ty bychom Vám následně velmi rádi předali, abyste byli schopni se o své zdraví starat i sami. Jako spousta dalších věcí v životě však i zdraví bohužel stojí peníze. Je to daň za roky a roky výzkumu, testů a studií, které předchází tomu, než se léčivý přípravek dostane až na trh. Z desetitisíců látek je třeba vybrat jednoho kandidáta, který splňuje dané požadavky, a toho poté podrobovat zkouškám v tzv. klinických studiích, které dále studují jeho účinek na organismus. Často také slyším, že léky jsou pouze chemie a lidé k nim cítí odpor. Avšak i látky přírodního původu vznikají chemickými reakcemi. V dnešním světě si mnohdy člověk nemůže být nikdy jistý ani původem obyčejných potravin.

Nejlepším řešením by bylo alespoň lehké porozumění lékům. Jakmile totiž budete, stačí jen povrchově, vědět, jak například daný lék funguje, proč je třeba ho užívat tímto způsobem a jaké má nežádoucí účinky, můžete se na ně dívat zcela jiným způsobem. Samozřejmě nemůžete vědět všechno, od toho je tu lékárník, ale ani ten není vševědoucí a také se velmi snaží celoživotně se ve svém oboru vzdělávat.

Udělali jste pro lékárnu opravdu velikou laskavost. Poznali jste si. Viděli jste její rozlehlost, všechna její oddělení. Už víte, co vše obnáší poskytovat Vám léčivé přípravky, jaké povinnosti má lékárník a na co musí dávat pečlivý pozor. Mnohokrát Vám za to děkuji.

Než Vás však definitivně propustím, mohla bych Vás ještě o něco požádat? Vše, co jste se u nás dozvěděli, co jste viděli a slyšeli – šiřte to dále. Prosím, dejte lidem vědět, že farmacie je velmi zodpovědný a složitý obor, vyžadující léta studií a že lékárník, vykonává-li svou práci správně, není jen „podavač“ krabiček, ale zodpovědný odborník na léčiva, jehož role je pro Vás velmi důležitá.

Budeme Vám za to velmi vděčni.

Nashledanou!