Archiv 2019

Poděkování oddělení interny za příkladnou péči
Poděkování týmu rehabilitačního oddělení
Pochvala ochotnému personálu PET centra
Poděkování kolektivu rehabilitace
Poděkování za operaci páteře NCH odd.
Poděkování matky tří dětí MUDr. Klenerovi za záchranu života
Pochvala kardiologického oddělení
Poděkování MUDr. Černému za provedení trojitého bypassu
Pochvala oddělení gynekologie
Poděkování internímu oddělení za profesionalní péči
Pochvala cévnímu oddělení
Pochvala neurochirurgickému oddělení
Poděkování prof. Neužilovi z kardiologie
Poděkování lékařům z neurochirurgického oddělení
Poděkování MUDr. Tittelbachovi za skvělou péči
Pochvala celého chirurgického oddělení
Poděkování zdravotníkům interního oddělení za skvělý přístup
Pochvala NCH A za skvělou péči
Poděkování kardiologickému odd. za provedení katetrizace
Poděkování internímu oddělení za profesionalitu
Pochvala rehabilitaci za milý přístup
Poděkování chirurgickému oddělení za operaci kyčle
Pochvala celé nemocnici
Poděkování MUDr. Cimrmanové z dětského oddělení
Poděkování PET centru za ochotu a informovanost
Poděkování celému rehabilitačnímu oddělení
Pochvala MUDr. Kašíkovi a MUDr. Navarovi z NCH
Poděkování celému odd. cévní chirurgie A
Poděkování MUDr. Křížové za špičkovou péči
Poděkování MUDr. Benešovi a MUDr. Holubovi za lidský přístup
Poděkování lékařům i sestřičkám za veškerou péči
Pochvala lékařům interny
Poděkování za profesionalitu
Pochvala neurochirurgickému oddělení
Pochvala milého přístupu odd. PET centra
Poděkování MUDr. Sokolové za vstřícnost
Pochvala oddělení rehabilitace za přístup k pacientům
Poděkování za výměnu srdeční chlopně
Poděkování gynekologům MUDr. Popelkovi a MUDr. Ročkové
Poděkování CHIR, MUDr. Závitkovskému a MUDr. Sokolové
Poděkování celému personálu nemocnice
Pochvala lékařům za jejich přístup
Poděkování internímu oddělení
Pochvala skvělým lékařům a usměvým sestřičkám
Poděkování lékařům Pavlů a Kopeckému
Pochvala ARO oddělení, hlavně MUDr. Hyánkovi
Poděkování za péči na oddělení NEU JIP
Pochvala všech lékářů, sester a sanitářů
Poděkování MUDr. Bělohlávkovi a celému kolektivu PET centra
Pochvala rehabilitačnímu oddělení
Poděkování oddělení cévní chirurgie