Kontakty

Ústředna, kartotéky a recepce:

centrální příjem hospitalizovaných +420 257 273 058
+420 257 272 860
podatelna (8.00-15.30 hod.) + 420 257 272 336
hospital@homolka.cz
číslo datové schránky jb4gp8f
centrální kartotéka ambulance +420 257 272 522
kartotéka dětské a dorostové +420 257 272 025
recepce rehabilitace +420 257 272 057
recepce platících pacientů (samoplátců) +420 257 273 289
+420 257 272 144

Lůžková a ambulantní oddělení:

Alergologie a klinická imunologie kontakty
ARO kontakty
Cévní chirurgie kontakty
Dětské a dorostové kontakty
Gynekologie kontakty
Chirurgie kontakty
Interna kontakty
Kardiochirurgie kontakty
Kardiologie kontakty
Klinická onkologie kontakty
Klinická psychologie kontakty
Kožní kontakty
Neurochirurgie kontakty
Neurologie kontakty
Oční kontakty
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku kontakty
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny kontakty
Psychiatrie kontakty
Stereotaktická a radiační neurochirurgie (OSRN) kontakty
Stomatologie kontakty

Diagnostická oddělení:

Klinická biochemie, hematologie a imunologie (OKBHI) kontakty
Klinická mikrobiologie a antibiotická stanice (KMAS) kontakty
Oddělení nukleární medicíny a PET centrum kontakty
Patologie kontakty
Radiodiagnostické oddělení (RDG) kontakty

Specializovaná centra:

Centrum plicní endoskopie +420 257 273 167
+420 257 273 168
Centrum pro epilepsii +420 257 272 674
Centrum pro dospělé s vrozenou srdeční vadou +420 257 273 041
Centrum pro poruchy spánku +420 257 273 293
+420 257 273 294
Centrum robotické chirurgie
Komplexní cerebrovaskulární centrum

Nemocniční lékárna:

Lékárna pro pacienty +420 257 272 382
Zdravotnické potřeby +420 257 272 362

Bazén

Bazén Homolka +420 257 272 016

Obchody:

kavárna +420 257 272 090
květiny Strelizia +420 257 272 568
noviny a časopisy +420 257 272 582
občerstvení +420 257 272 535
obchodní centrum Homolka +420 257 272 053
optika +420 605 129 630