Neurochirurgie (NCH)

Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce vzniklo v roce 1990 a během dvou let se rozrostlo do současné velikosti, tj. 65 lůžek, z nichž je osm intenzivních a 12 semiintenzivních. Ročně je na neurochirurgickém oddělení provedeno přes dva tisíce operací a dalších 11 tisíc pacientů je ošetřeno na ambulanci.

 

Aktuality

Mikrochirurgická léčba aneuryzmatu

Natočili jsme pro vás video, ve kterém vám ukážeme, jak pokročilá, bezpečná a šetrná může být současná neurochirurgická léčba aneuryzmatu, neboli výdutě, pokud se operuje mikrochirurgicky. Více informací >>

Aneuryzma

 

Vestibulární schwannom

Diagnostikovali vám nádor sluchového nervu neboli odborně vestibulární schwannom či neurinom akustiku? – Rádi se vás ujmeme, můžeme vám nabídnout všechny dostupné možnosti léčby. Více >>

Vestibulární schwannom - video

Ještě šetrnější léčba vestibulárního schwannomu

Cílem mikrochirurgických operací vestibulárního schwannomu je nejen odstranit nádor, ale také zachovat funkci ohrožených hlavových nervů. K tomu napomáhá nový model elektrofyziologického přístroje, díky němuž se daří monitorovat sluchový i lícní nerv v průběhu operace. Přístroj přináší vylepšení v oblasti sběru dat a jako jeden z mála poskytuje propojení mezi mikroskopem a vlastním intraoperačním přístrojem, což chirurgovi, který odstraňuje nádor, přináší okamžitou zpětnou vazbu.

Vestibulární schwannom operace - video

 

 

Moderní a komplexní léčba adenomů hypofýzy

Adenomy hypofýzy (nádory podvěsku mozkového) jsou relativně časté mozkové nezhoubné nádory. Jejich diagnostika a léčba vyžaduje mezioborovou spolupráci neurologa, endokrinologa, očního lékaře, neurochirurga a nejlépe i ORL specialisty. V Nemocnici Na Homolce se moderní komplexní léčbou adenomů hypofýzy dlouhodobě zabýváme a rádi vám s tímto onemocněním pomůžeme. Více >>

Adenomy hypofýzy - video


O nás

Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce patří k předním pracovištím v České republice, a to jak počtem a spektrem operačních výkonů, tak všestranností léčby v rámci celého neurocentra. 

V Nemocnici na Homolce se operuje nejvíce neurologických onemocnění v České republice: na neurochirurgickém oddělení téměř 3000 pacientů ročně, dalších přibližně osm set se operuje na oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie .

Jsme centrem pro komplexní léčbu neurologických onemocnění. Pod jednou střechou poskytujeme služby pokročilé mikroneurochirurgie , stereotaktické a radiační neurochirurgie (Leksellův gama nůž), komplexního cerebrovaskulárního centra, epileptologického a epileptochirurgického centra, špičkové intervenční radiologie a diagnostického a rehabilitačního zázemí. 

 

Slovo primáře MUDr. Jana Klenera 

Neurochirurgické oddělení poskytuje špičkovou léčebnou péči ve všech oblastech neurochirurgie kromě dětské neurochirurgie.

Zabýváme se převážně operační léčbou onemocnění mozku, páteře a míchy a periferních nervů.

 

Naše specializace

 • cévní malformace všech druhů – mozková aneuryzmata, arteriovenozní malformace, mozkové kavernomy všech lokalizací vč. mozkového kmene, revaskularizační operace
 • mozkové nádory lebeční spodiny – např. vestibulární schwannomy, meningiomy aj.
 • nádory mozkových komor, pineální krajiny, kraniocervikálního přechodu a dalších složitých lokalizací
 • míšní nádory včetně intramedulárních
 • endoskopické operace adenomů hypofýzy a dalších nádorů lebeční spodiny

Dalšími významnými oblastmi v mozkové neurochirurgii na které se zejména zaměřujeme jsou :

 • intraaxiální mozkové nádory – tzv. gliomy: zde používáme metody funkční neuronavigace, operace při vědomí, peroperační sonografie, intraoperační MR, fluorescence, elektrofyziologický monitoring
 • epileptochirurgie – ve spolupráci s Centrem pro epilepsii neurologického oddělení
 • tzv. neurovaskulární iritační syndromy – neuralgie trigeminu, faciální hemispasmus

V oblasti páteřní neurochirurgie, patříme rovněž počtem i spektrem výkonů mezi přední pracoviště (patříme do tzv. kategorie A spondylochirurgických pracovišť) a provádíme zejména:

 • dekompresivní a velké spektrum stabilizačních operací pro degenerativní onemocnění páteře
 • operace nádorových onemocnění páteře a míchy
 • operace úrazových stavů
 • endoskopické a další miniinvazivní výkony na páteři
 • operace periferních nervů
 • úžinové syndromy – syndrom karpálního tunelu, kubitálního kanálku, TOS i další vzácné syndromy
 • nádory periferních nervů
 • rekonstrukce periferních nervů po úrazech, operacích

Naším cílem je poskytovat léčebně co nejúplnější, ale současně vysoce bezpečnou a šetrnou léčbu. K tomu kromě vysoce kvalitní operační léčby přispívá řada postupů a metod:

 • elektrofyziologický tým, který zajišťuje monitoring ohrožených funkcí při operacích na mozku a páteři a zvyšuje tak bezpečnost výkonů
 • neurointenzivistický tým – pooperační péče na specializované neurochirurgické JIP a SIP je zásadní pro rekonvalescenci po složitých operačních výkonech
 • neuroanestezie - dokonalá anestezie je rovněž velmi důležitým prvkem pro dobrý výsledek, ve spolupráci s neuropsychologem mimo jiné pro operace při vědomí – AWAKE operace

Disponujeme řadou nejmodernějších technologií, které dále zvyšují bezpečnost výkonu nebo přispívají ke kompletnosti léčby:

 • neuronavigace a funkční neuronavigace
 • intraoperační magnetická rezonance ,
 • intraoperační neurosonografie
 • intraoperační fluorescenční videoangiografie
 • intraoperační microdopplerografie
 • intraoperační flowmetrie
 • fluorescenční kontrola resekce nádorů

Jsme rádi, že můžeme pacientům s onemocněním mozku, páteře, míchy a periferních nervů poskytnout vysoce kvalitní léčebnou péči. Neváhejte se na nás obrátit !