Naše služby

Odborníci oddělení klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce, pod vedením profPhDr. Lenky Krámské, Ph.D., poskytují širokou škálu diagnostických, psychoterapeutických a poradenských služeb hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Jedná se zejména o pacienty:

 • s nejrůznějšími mozkovými nádory a cévními malformacemi, operovanými buď klasickými neurochirurgickými technikami, nebo Leksellovým gama nožem, 
 • s onemocněním tepen vedoucím k amputacím končetin,
 • po závažném kraniocerebrálním poranění,
 • s traumatickými lézemi míšními,
 • před a po srdečních operacích,
 • před implantací neurostimulátorů,
 • s chronickou bolestí,
 • dialyzované.

Odborná psychologická pomoc zahrnuje u těchto pacientů předoperační psychologickou přípravu na náročné výkony, pomoc při vyrovnání se s psychologickými dopady jejich onemocnění, psychologickou diagnostiku, zaměřenou na zjištění intelektových a mnestických schopností či stanovení osobnostní psychopatologie, vylučující některé lékařské intervence.

Péče psychologa je určena pacientům lůžkových i ambulantních oddělení Nemocnice Na Homolce. Mezi hlavní programy v poskytování psychologické pomoci patří:

 • Neuroprogram – specializovaná neuropsychologická diagnostika a psychoterapeutická péče pacientům s neurologickým onemocněním (NCH léčba nádorů, cévních onemocnění mozku, spondylochirurgie, CMP, SAK, epileptochirurgický program, kognitivní rehabilitace) – prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
 • Interní program – komplexní psychodiagnostická a psychoterapeutická péče pro pacienty s psychosomatickým onemocněním, s obezitou, s poruchou příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, aj.) – všichni kliničtí psychologové
 • Kardioprogram – specializovaná psychologická diagnostika a psychoterapeutická péče pacientům s kardiologickým a cévním onemocněním (kardiochirurgické výkony, náročné cévně rekonstrukční výkony, AIM, implantace neurostimulátoru pro refrakterní anginu pectoris, apod.)
 • Psychodiagnostika a psychoterapie dětí s nejrůznějšími psychosomatickými, výchovnými a školními problémy v rámci komplexní péče – Mgr. Lenka Chválová
 • Krizová intervence u akutně vzniklých reakcí na nepříznivou diagnózu, psychologická příprava na náročné výkony, pomoc při vyrovnání se s psychologickými dopady jejich onemocnění (LGN, onkologie, apod.) – PhDr. Martin Kořán CSc. + ostatní kliničtí psychologové
 • Psychologické vyšetřování pacientů vyžadované nejrůznějšími směrnicemi a nařízeními MZd a VZP (před implantací neurostimulátoru, programovatelné pumpy, před přidělením elektrického vozíku, před C-leg, před navrácením ŘP, apod.) –všichni kliničtí psychologové
 • Psychosomatická poradna - zabývá se léčbou pacientů s psychosomatickými poruchami (např. vysoký TK, vředová choroba, diabetes aj.) s potřebou odborného psychologického zásahu. PhDr. M. Kořán, CSc.
 • Poradna pro léčbu bolesti - poskytuje psychologické vyšetření a následnou podpůrnou psychologickou péči pacientům s dlouhotrvajícími či chronickými bolestmi. PhDr. Martin Kořán, CSc.

Doplňkové služby:

 • vedení odborných stáží v rámci pregraduální i postgraduální výuky v oboru Klinická psychologie
 • vyšetření v rámci posuzování osobnostní způsobilosti osobám navrhovaným ke styku s utajovanými skutečnostmi v smyslu zákona č. 148/98 Sb. (akreditované pracoviště NBÚ)
 • psychologické vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz či psychologické vyšetření řidičů