Video EEG monitorace

Vážená paní, vážený pane,

Váš lékař Vám doporučil toto vyšetření a vy ho absolvujete v Nemocnici Na Homolce.

Dlouhodobá video-EEG monitorace je jedním z nejdůležitějších a nejpřínosnějších vyšetření v epileptologii a moderní léčba epilepsie se bez něj neobejde. Jedná se o současný záznam EEG křivky (registrující mozkovou elektrickou aktivitu) a pacientova chování (na digitálním videu). Cílem je zachytit pacientův záchvat a poté oba záznamy analyzovat.

Vyšetření může dát odpověï na tyto zcela klíčové otázky:

  1. Jsou pacientovy záchvaty epileptické ? Nejedná se např. o kolapsy, srdeční arytmie či jinou příčinu ?
  2. Pokud se jedná o epilepsii, tak jakého typu ? Bez zodpovězení této otázky někdy nemůže být předepsána správná léčba.
  3. Pokud nezabírají léky, tak proč ? Dalo by se uvažovat o operační léčbě ?
  4. Pokud se uvažuje o operaci, tak z jaké oblasti mozku záchvaty vycházejí ?

Aby mělo vyšetření význam, musí být natáčení dlouhodobé. Délka vyšetření je individuální, nejčastěji trvá 7 dní. Vaše záchvaty jistě přicházejí nepředvídatelně a možná je máte méně často než jeden týdně. V těchto případech bude nutné se pokusit záchvat vyprovokovat – a to přechodným snížením či úplným vysazením léků nebo farmakologickou indukcí. Podrobnosti s Vámi dohodne lékař na ambulanci či při přijímání na monitoraci. Čím více záchvatů se podaří zachytit, tím lépe. Ideálem je kolem 5 záchvatů, protože někdo má  více než jeden typ záchvatů, vycházejících z různých oblastí mozku.

Někdy se až při vyšetření ukáže skutečná frekvence záchvatů, protože některé (zejména noční) unikaly pozornosti Vaší a Vašeho okolí.


Po celou dobu monitorace Vám tedy bude nahráváno EEG, budete mít na hlavě elektrody, většinou „čepici“, kterou znáte z běžného ambulantního EEG. Budete současně snímán/a videokamerou i se zvukem. Záznam bude vyhodnocován lékaři. Vyšetření probíhá na Epileptologické monitorovací jednotce, která se nachází na neurologickém oddělení. Jsou zde čtyři lůžka, oddělená zástěnou, ke každému lůžku přísluší EEG přístroj a videokamera.

Budete pod stálým dohledem vyškoleného personálu, pochopitelně i lékař Vám bude k dispozici 24 hodin denně. Po dobu monitorace je nezbytné, abyste setrvával/a na lůžku, které je polohovací, takže budete moci sedět. Samozřejmě budete od EEG přístroje odpojováni kvůli toaletě a osobní hygieně a také Vám během tohoto pobytu budou provedena ostatní plánovaná vyšetření. Pokud poznáte, že na Vás přichází záchvat, zmáčkněte prosím signalizační tlačítko na boku Vaší postele. Pokud máte auru, je vhodné při ní hlasitě popisovat Vaše pocity.


K dispozici je televize, můžete si přinést walkman a mít u sebe mobilní telefon. Pokud potřebujete pracovat s notebookem, je to možné, jen pokud nebude napájen ze sítě.


V den přijetí se prosím zaregistrujte do 9:00 hodin v centrální kartotéce pacientů (5. patro u hlavního vchodu). Neurologické oddělení a monitorovací jednotka se nachází ve 4. patře, oranžový výtah. Hlaste se prosím na sesterně. S sebou si doneste věci hygienické a osobní potřeby, pití na 7 dní, Vaše léky a lékařskou dokumentaci (zprávy z ambulantních kontrol, propouštěcí zprávy z nemocnic, a zejména snímky ze zobrazení mozku, pokud bylo provedeno). Před přijetím Vám doporučujeme umýt si vlasy obyčejným šamponem (bez kondicionéru) a nepoužívat barvy, laky ani tužidla. Návštěvy na monitorovací jednotce jsou možné, každou návštěvu si prosím předem dohodněte s personálem, který bude vědět, zda na dobu návštěvy nemáte plánované nějaké vyšetření.

Veškeré dotazy Vám zodpoví Váš ambulantní nebo přijímající lékař a samozřejmě sestry.

Toto vyšetření jistě přináší kus nepohodlí i určité omezení Vašeho soukromí, ale pro správnou léčbu Vaší nemoci je nenahraditelné.

Personál Epileptologické monitorovací jednotky se Váš pobyt pokusí co nejvíce zpříjemnit.