Protikorupční strategie

Na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a nařízení vlády č. 145/2015 Sb. schválila dne 27. 8. 2019 porada vedení nový Interní protikorupční program (dále jen „Program“). Vedení Nemocnice Na Homolce (dále jen „Nemocnice“) schválením Programu:

  • dává jednoznačně najevo, že Nemocnice je odhodlána předcházet korupci a uplatňovat vůči ní princip nulové tolerance;
  • zavazuje se vždy jednat poctivě, spravedlivě a otevřeně;
  • prosazuje napříč Nemocnicí kulturu, v níž korupce není v žádném případě akceptovatelná;
  • odpovídá za efektivní implementaci Programu.

V této souvislosti bychom Vás rádi informovali, že máte možnost ohlásit podezření na korupční jednání, a to způsobem uvedeným v sekci Podezření na protiprávní jednání. Nemocnice se zavazuje zajistit oznamovatelům anonymitu a ochranu před odvetnými opatřeními.