V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Certifikáty ISO 9001

ISO 9001 Nemocnice na Homolce

Oddělení nukleární medicíny

datum první certifikace - 29. 06. 2004
datum aktuální certifikace - 30. 6. 2022
platnost do: 29. 6. 2025


pro služby: Poskytování diagnostických služeb laboratorními metodami zobrazovacími metodami - scintigrafie, výpočetní, jednofotonová a pozitronová emisní tomografie (CT, SPECT, PET/CT) včetně přípravy radiofarmak.