Nabídka movitého majetku

Nabídka je řešena v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku státu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Informace jsou dostupné na adrese: ÚZSVM - NMS (nabidkamajetku.cz)