Výběrová řízení 2012

Název Vyhlášení Uzavření Výsledek Dokumentace
Výběrové řízení na prodej nemovitosti 12.04.2013 10.05.2013 zadávací dokumentace
Výběr dodavatele plazmového sterilizátoru včetně sterilizačních agens na dobu 4 let 30.03.2012 výsledek

zadávací dokumentace

přílohy:
krycí list
techn. specifikace a formulář nabídkové ceny
vzorová smlouva

dodatečné informace č.1

dodatečné informace č.2

LED operační světla 30.03.2012

zadávací dokumentace

přílohy:
krycí list
techn. specifikace a formulář nabídkové ceny
vzorová smlouva

dodatečné informace č.1

dodatečné informace č.2

dodatečné informace č.3