Darovací smlouvy 2014

Období Forma
Hodnota (Kč)
Prosinec Peněžitý dar 9 500,00
Peněžitý dar 100 000,00
Peněžitý dar 93 000,00
Peněžitý dar 24 800,00
Peněžitý dar 41 056,00
Peněžitý dar 60 000,00
Peněžitý dar 10 000,00
Listopad Peněžitý dar 200 000,00
Peněžitý dar 40 000,00
Věcný dar - rampy pro kardiologii 99 890,00
Říjen Peněžitý dar 35 000,00
Peněžitý dar 70 000,00
Peněžitý dar 1 000,00
Peněžitý dar 109 941,00
Září Peněžitý dar 100 000,00
Peněžitý dar 50 000,00
Peněžitý dar 37 481,81
Peněžitý dar 95 000,00
Peněžitý dar 113 000,00
Srpen Věcný dar - převozní vozík 2ks 15 000,00
Věcný dar - kožené křeslo Hood 2ks 6 340,00
Peněžitý dar 67 000,00
Peněžitý dar 140 000,00
Peněžitý dar 43 806,10
Peněžitý dar 8 000,00
Červenec Peněžitý dar 37 000,00
Peněžitý dar 214 000,00
Peněžitý dar 150 000,00
Peněžitý dar 5 000,00
Věcný dar - server PowerEdge T320 78 045,00
Červen Peněžitý dar 10 000,00
Peněžitý dar 6 500,00
Peněžitý dar 10 000,00
Peněžitý dar 6 500,00
Peněžitý dar 15 000,00
Peněžitý dar 84 619,00
Věcný dar - televizor 5 500,00
Věcný dar - licence k číselníku PDK 166 980,00
Květen Věcný dar - vybavení léčebny Mánes 234 649,00
Věcný dar - 2ks Handgrip MAP 80K1 13 642,00
Peněžitý dar 19 764,00
Duben Peněžitý dar 50 000,00
Peněžitý dar 115 000,00
Peněžitý dar 11 000,00
Peněžitý dar 5 000,00
Peněžitý dar 6 000,00
Peněžitý dar 63 360,00
Peněžitý dar 20 000,00
Peněžitý dar 5 000,00
Peněžitý dar 44 000,00
Peněžitý dar 10 000,00
Peněžitý dar 83 000,00
Březen Peněžitý dar 20 000,00
Peněžitý dar 10 000,00
Peněžitý dar 150 000,00
Peněžitý dar 50 300,00
Peněžitý dar 71 000,00
Peněžitý dar 112 220,00
Peněžitý dar 60 000,00
Věcný dar - radiopřijímač bez ceny
Únor Peněžitý dar 50 000,00
Peněžitý dar 103 298,00
Peněžitý dar 40 000,00
Peněžitý dar 135 000,00
Peněžitý dar 100 000,00
Věcný dar - výuk. trenažéř resuscitace 102 995,00
Věcný dar - 17 ks nástěnných hodin 10 183,00
Leden Peněžitý dar 206 402,00
Peněžitý dar 5 000,00
Peněžitý dar 28 000,00
Peněžitý dar 49 000,00
Věcný dar - kopírka bez ceny