Kvalita a bezpečí

Homolka získala akreditaci SAK

Nemocnice Na Homolce úspěšně absolvovala akreditační šetření Spojené akreditační komise (SAK), v němž prokázala, že splňuje všechny standardy kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a s vyhláškou č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Komise SAK jí na základě tohoto šetření udělila certifikát akreditovaného pracoviště. Více >>

 

Naši pacienti nás ohodnotili na jedničku

V loňském roce proběhl v naší nemocnici průzkum spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované péče. Na základě výsledků pacientské ankety v rámci projektu Kvalita očima pacientů jsme získali tu nejvyšší známku kvality – tzv. rating A+. Více >>


Akretitace JCI (2005-2020)

Jedním ze základních pilířů stability Nemocnice Na Homolce je dlouhodobě kvalita poskytovaných služeb. Snaha poskytovat kvalitní zdravotní péči, jasně definovanou určitými standardy, vedla v roce 2005 Nemocnici Na Homolce k úsilí o získání mezinárodní akreditace nemocnic Joint Commission International (JCI). Tuto akreditaci jsme v pravidelných 3-letých intervalech obnovovali. V květnu 2017 jsme naposled obhájili mezinárodní akreditaci od Joint Commission International (JCI), kter byla platná do května 2020. Od ledna 2020 byla akreditace JCI nahrazena národní akreditací od společnosti SAK o.p.s.

Joint Commission International (JCI)

Joint Commission International (JCI) je celosvětově působící organizace s více než stoletou tradicí, která akredituje speciálně zdravotnická zařízení. Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ze všech oblastí provozu nemocnice. V případě akreditace JCI musí nemocnice splňovat přes 1000 ukazatelů, které mají přímý vliv na bezpečnost pacienta a bezchybnost léčebných procesů. Tyto ukazatele jsou zahrnuty v přesně definovaných akreditačních standardech pro všechny oblasti řízení a poskytování zdravotní péče, které nemocnice musí pro získání akreditace JCI splnit. Nemocnice musí také prokázat kontinuální zvyšování kvality péče v měřitelných ukazatelích a datech o výsledcích klinické péče. Akreditace JCI se uděluje na období tří let, poté se musí zdravotnické zařízení znovu o udělení akreditace ucházet.

Joint Commission International

JCI Nemocnice na Homolce