Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou základní i specializovanou péči zajišťuje zdravotnický personál: všeobecné sestry, praktické sestry, ošetřovatelé a sanitáři.  

Jedná se práci multioborových týmů složenou také z lékařů a dalších pracovníku. Zahrnuje sociálně zdravotní a paliativní péči, práci nutričních terapeutů, duchovní péči, tým kontroly infekcí, akutní bolesti, klinicko-farmaceutickou péči, rehabilitační péči a práci oddělení řízení kvality.    

Cílem je nejen udržet, podpořit a navrátit pacientovi zdraví, ale také rozvíjet jeho soběstačnost, zmírňovat utrpení, a v případě nevyléčitelného onemocnění přispět k tomu, aby lidské umírání a smrt byly přirozeným a poklidným procesem.  

K pacientovi u lůžka i v ambulanci přistupujeme individuálně, s co nejvyšší empatií a s ohledem na jeho biopsychosociální potřeby.