Druhý den

2. DEN: (zaklízení léků)

Dobré ráno!

Moc mě těší, že jste dorazili již tak brzy! Velmi se to dnes hodí, protože budeme zaklízet přijaté léky! Děvčata zde už pilně od sedmé hodiny ranní přijímají, jak jsme to viděli včera a už se jim tu mezitím nakupily košíky a krabice se vším možným a vše bude třeba správně zaklidit pro vydávající lékárníky. My jim s tím dnes trochu pomůžeme, souhlasíte? Skvělé! Dnes to bude pro Vás poněkud kratší, protože následující den bychom se měli věnovat expedici, což bude dle mého názoru nejdelší a nejnáročnější. Nerada bych Vás proto dnes příliš unavila, i tak se dnes naběháme dost a dost!

Zde ve skladu má vše své místo, aby bylo snadné cokoliv rychle najít. Vše je navíc srovnáno podle abecedy, velmi to usnadní a urychlí výdej konkrétního přípravku pacientovi. Léčivé přípravky na volný prodej se zaklízejí zde do regálů, zatímco léčivé přípravky vázané na lékařský předpis patří do graviťáku. Prosím? Kdepak, s těhotenstvím to nemá nic společného, „graviťák“ se tu říká speciální skříni se sešikmenými policemi, ke které máme přístup z obou stran - zepředu se expeduje, tedy vydává pacientům, zezadu se doplňuje. Proč se tomu tak říká? Kvůli gravitaci, krabičky samospádem kloužou dolů a tím se šetří čas i práce s doplňováním. Náš graviťák pojme celých 451 druhů léků, které magistři vydávají nejčastěji. Dalších 1845 druhů léků, předepisovaných našimi lékaři zde v Nemocnici Na Homolce, přijde dozadu do šuplíčků. Ohromující číslo, že? To však stále ještě zdaleka nejsou všechny u nás registrované léky, těch je okolo 7 000 druhů a není proto v možnostech žádné lékárny, aby je měla na skladě všechny. Je-li ohrožena expirace, počítá se samozřejmě s přípravkem přednostně. Máme zde i dvě lednice, jednu na insuliny a jiná léčiva na cukrovku, a druhou mimo jiné na antibiotika, léčiva proti astmatu a vakcíny. Některé léky totiž ke svému skladování potřebují teplotu nižší, než je pokojová teplota.

V neposlední řadě zde máme také trezor, v němž jsou uloženy opiáty. Ano, to je velmi dobrá otázka! Co jsou vlastně opiáty? Podle jejich pojmenování můžeme soudit, že se jedná o látky podobné opiu. Jistým způsobem budete mít pravdu. Opiáty jsou látky, které mají podobné účinky, jako opium samotné, strukturou se však liší. Mají velmi silný analgetický (tedy bolest tišící) účinek a účinkují tam, kde jiné běžné léky na bolest nestačí. Avšak rčení: „Dobrý sluha, ale zlý pán.“ je více než na místě. Neodborné užití může vyústit v závislost a vzniku tolerance na jejich účinek. Aby se takové události zabránilo, doprovází tyto látky přísná evidence a speciální dokumentace od objednávání, příjmu, uchovávání až po výdej.

Jdeme na to! V košíkách volný prodej, na vozíku léky vázané na recept. Tohle sem, tohle tamhle… Pozor, padá! Nevejde se? Nevadí, dáme dozadu. Správně, zkontrolujeme exspiraci a podle toho zaklidíme. Tyto patří do vitríny a,… máme hotovo! Vidíte, není ještě ani deset hodin! Ve dvou to jde mnohem lépe! Mnohokrát Vám děkujeme za pomoc, na zítra se dobře vyspěte, bude to zajímavé!

Zatím nashledanou!

Třetí den >>