Váš pobyt v nemocnici

Jestliže byla Vaše hospitalizace předem naplánována, začne Váš pobyt v nemocnici v kanceláři centrálního příjmu, kde spolu s pracovníky kanceláře vyplníte formuláře nezbytné pro přijetí do nemocnice. Pracovník kanceláře Vám ukáže cestu na oddělení, kde máte být hospitalizováni.

Kontakt

+420 257 272 373
+420 257 273 058

Na oddělení Vás zdravotní sestra doprovodí do Vašeho pokoje. Zodpoví také jakékoli Vaše dotazy k ošetřovatelské péči či nemocničním službám. Během prvního dne pobytu v nemocnici s Vámi lékař příslušného oddělení provede příjem k hospitalizaci. Ošetřující lékař stanoví Váš denní režim a úpravu stravy.

Vnitřní řád nemocnice pdf