Podcast

Poslechněte si rozhovory s našimi osobnostmi:

 

 

Neurochirurg Jaromír May

11. dubna je Světový den Parkinsonovy nemoci a my si v tomto roce zároveň připomínáme 25 let, kdy v lékaři v Nemocnici Na Homolce ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze provedli první zákrok hlubokou mozkovou stimulací, což je léčebná chirurgická metoda, která nejvíce pomáhá právě parkinsonikům, ale i dalším nemocným, kteří trpí neurodegenerativními nemocemi. Tento podcast jsme věnovali právě této metodě, díky níž se daří pacientům jejich potíže často minimalizovat. Kdy se hluboká mozková stimulace provádí, pro koho je vhodná a jak tento zákrok probíhá, se můžete dozvědět z rozhovoru s neurochirurgem z Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce MUDr. Jaromírem Mayem, Ph.D. Přestože od prvního zákroku už uběhlo čtvrt století, stále se o této účinné léčebné metodě mnoho neví. Provádějí ho specializovaná centra v Praze, Brně a Olomouci, která ošetří zhruba 60 pacientů ročně.

 

Onkolog Martin Šafanda: prevence a včasná diagnostika, stále nejlepší cesta

V podcastu jsme se tentokrát zaměřili na onkologickou léčbu, která se v budoucnu bude týkat stále více lidí. Rostoucí výskyt nádorových onemocnění z části souvisí s přesnější diagnostikou, dále vyšším věkem dožití a špatným životním stylem. S vedoucím lékařem oddělení onkologie Nemocnice Na Homolce MUDr. Martinem Šafandou, Ph.D. jsme si povídali o tom, co to vůbec nádor je a jaké možnosti léčby dnes lékaři mají k dispozici. Přes veškeré novinky v medicíně zůstane vždy nejdůležitější včasný záchyt onemocnění a jeho příznaků, kterých by si měl všímat jak samotný pacient, tak lékař, aby se onkologické onemocnění dalo brzy diagnostikovat a také léčit. Při samotné onkologické léčbě je pak zásadní lidský faktor, vzájemná důvěra pacienta a zdravotníků, kteří ho na jeho náročné cestě provázejí. Naše nemocnice nabízí komplexní onkologickou péči o pacienty s výjimkou radioterapie s diagnózou tzv. solidních nádorů. O pacienty s onkologickými diagnózami pečuje multidisciplinární tým složený z onkologů, chirurgů, histopatologů a diagnostiků, který rozhoduje o dalším postupu a individuální léčbě.

 

I dietní strava může být pestrá a chutná

Práce nutričního terapeuta v nemocnici. Co všechno obnáší? A jak se liší od práce výživového poradce? Povídali jsme si o tom v dalším podcastu s Hanou Dvořákovou, DiS., vedoucí nutriční terapeutkou v Nemocnici Na Homolce. Sestavování jídelníčku nemocným lidem je nesmírně zodpovědná, ale i kreativní práce, za kterou je nejen odborné vzdělání, ale i osobnostní předpoklady terapeuta. Práce, která se nikdy nemůže stát rutinou, pokud se dělá srdcem. O tom, že na Homolce je laťka hodně vysoko nastavená, svědčí mnoho pochvalných reakcí, úsměvů a poděkování, které tým nutričních terapeutů často dostává. Je to pro ně motor, jak svou práci stále zdokonalovat.

 

 

Přístroje nikdy nenahradí nadání a ruce operatéra

Také vás fascinuje lidský mozek? Co všechno o tomto lidském superpočítači víme a co bychom se ještě potřebovali dozvědět? Ptali jsme se v dalším dílu Na Homolce podcast primáře neurochirurgického oddělení MUDr. Jana Klenera. Je specialistou na nezhoubné mozkové nádory (např. vestibulární schwannomy, adenomy hypofýzy), nádory míchy a cévní malformace (např. mozková aneuryzmata). V rozhovoru se kromě zajímavostí o mozku, dozvíte, jak vypadá každodenní práce neurochirurga a jaké předpoklady jsou k této náročné profesi nezbytné. Neurochirurgické oddělení patří ke stěžejním oborům Nemocnice Na Homolce. Zajišťujeme komplexní léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy.

    

Se strachem se dá úspěšně bojovat

Jsme nemocnice, kde lidé absolvují komplikované zákroky a podstupují řadu vyšetření s nejistým výsledkem. Přirozenou součástí léčby je strach, za který bychom se neměli stydět, ale s nímž jde pracovat, aby léčba probíhala co možná nejlépe. V tom nám pomáhá dostatek informací a citlivá komunikace s ošetřujícími lékaři, ale i ostatním personálem nemocnice. O fenoménu strachu jsme si v dalšímu dílu podcastu povídali s neuropsycholožkou doc. PhDr. Lenkou Krámskou, Ph.D., vedoucí oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce. 

 

 L

Léky jsou někdy detektivka 

Klinický farmaceut má v nemocnici naprosto zásadní úlohu. Poskytuje lékařům konzultace o lécích – nežádoucích účincích, bezpečnosti, farmakokinetice (procesu vstřebávání léků). Stará se o konkrétní pacienty v nemocnici, jeho ambicí je však nabízet poradenství i lékařům a pacientům v ambulantní sféře. O této zodpovědné a mravenčí práci jsme si v novém dílu Na Homolce podcast povídali s PharmDr. Miladou Halačovou, Ph.D., vedoucí oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce, která dlouhodobě usiluje o racionalizaci farmakoterapie, zvláště u chronicky nemocných lidí a seniorů. Ti obvykle dlouhodobě užívají velké množství léčiv, u nichž je třeba velice bedlivě porovnávat benefity a případná rizika.  

Z toho důvodu zřídili kliničtí farmaceuté v NNH Ambulanci klinického farmaceuta, což je nová konzultační služba určená především pro lékaře v ambulancích. O užívaných léčivech se mohou poradit i sami pacienti na základě doporučení od svého lékaře.

Kontakty do ambulance jsou uvedené na webových stránkách NNH: Ambulance klinické farmacie - Nemocnice Na Homolce (homolka.cz).

 

 

 

Nemocniční strava je na Homolce vyhlášená 

Dobré jídlo je pro zdraví člověka stejně důležité jako dobrý spánek. V Nemocnici Na Homolce máme štěstí, že se pacienti a zaměstnanci mohou stravovat čerstvými surovinami podle klasických receptů, s ohledem na odlehčenou moderní gastronomii. Vedoucí oddělení stravování Miroslav Krotký v dalším díle podcastu popisuje, jak má vypadat a chutnat správně připravené jídlo, a především co obnáší nepřetržitá práce stravovacího provozu. Vše si připravujeme sami, nic se nedováží, což je na vysoké kvalitě jídel na Homolce velmi znát a pacienti to oceňují. Oddělení ve spolupráci s nutričním týmem zajišťuje provoz především pro pacienty, ale dobře se najedí i naši zaměstnanci. Pokud se nemohou stravovat přímo v jídelně, jídlo si objednají a dostanou ho přímo na pracoviště v omyvatelných REkrabičkách. Kuchaři a cukráři vyrábějí i rychlé občerstvení a zákusky, které nabízí kavárna v prvním patře a bistro v pátém patře Nemocnice Na Homolce.

 

 

 

 

Podoby moderní interní medicíny 

MUDr. Viera Křížová je gastroenteroložka v Nemocnici Na Homolce, proto jsme tento díl podcastu věnovali především tomuto oboru, který patří do velké rodiny interní medicíny. Pacient se dnes vyšetření v gastroenterologické ambulanci nemusí obávat, zázemí a komfort při vyšetřeních se neuvěřitelně zlepšily. Také terapeutické možnosti. Například v souvislosti s biologickou léčbou, kterou mohou užívat i těhotné ženy s Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou. V rozhovoru jsme si také povídali o významu celistvého pohledu na člověka v dnešním světě medicínských superspecializací a o zdraví současné populace.

Gastroenterologické oddělení naší nemocnice nedávno prošlo rekonstrukcí. Pořídili jsme nejen nové přístrojové vybavení, ale také vybudovali komfortnější a prostornější zázemí pro pacienty při endoskopických vyšetřeních. Interní oddělení je alfou a omegou každé nemocnice. Pacientům zde v Nemocnici Na Homolce můžeme nabídnout celkovou diagnostiku i následnou léčbu.

 

Co všechno léčí neurologie? 

Třetí díl podcastu Nemocnice Na Homolce jsme věnovali neurologii, trochu tajemnému oboru, který má velice široký záběr. S primářem neurologického oddělení MUDr. Martinem Kovářem jsme si povídali, jak vypadá neurologické vyšetření, o jaké diagnostické metody se opírá a jak úzce je neurologie provázaná s dalšími obory. Doslova o minuty jde v případě pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. MUDr. Kovář vysvětlil, co všechno taková péče v Nemocnici Na Homolce, která má statut komplexního cerebrovaskulárního centra, obnáší. V rozhovoru jsme se dotkli i dalších závažných neurologických diagnóz, jako je epilepsie nebo Parkinsonova choroba, pro něž se otevírají stále nové možnosti léčby, farmakologické či chirurgické, ale i terapie migrén, které trápí obrovské množství lidí.

 

 

 

 

Šetrná a bezpečná léčba srdečních arytmií 

Ve druhém díle podcastu Nemocnice Na Homolce nahlédneme do světa srdečních arytmií. O léčebných metodách, intervenčních zákrocích, které se stále zkracují a zjednodušují, ale i o týmové spolupráci a komunikaci s pacientem, si povídáme s prof. MUDr. Petrem Neužilem, CSc., primářem kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Prof. Neužil vede oddělení od roku 2009 a zasloužil se o zavedení mnoha průkopnických metod v oblasti léčby poruch srdečního rytmu a má s nimi skvělé výsledky. Se svým týmem provádí intervenční katetrizační zákroky u léčby akutního infarktu myokardu a léčby anginy pectoris, katetrizační uzávěry ouška levé síně a defektů síňové přepážky u pacientů ohrožených cévními mozkovými příhodami.

 

Léčba začíná u diagnostiky 

V prvním díle našeho půlhodinového pořadu jsme si povídali s prof. MUDr. Josefem Vymazalem, DSc., primářem radiodiagnostického oddělení o výhodách nejmodernějších zobrazovacích metod.