V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Podcast

Poslechněte si rozhovory s našimi osobnostmi:

 

 

Onkolog Martin Šafanda: prevence a včasná diagnostika, stále nejlepší cesta

V podcastu jsme se tentokrát zaměřili na onkologickou léčbu, která se v budoucnu bude týkat stále více lidí. Rostoucí výskyt nádorových onemocnění z části souvisí s přesnější diagnostikou, dále vyšším věkem dožití a špatným životním stylem. S vedoucím lékařem oddělení onkologie Nemocnice Na Homolce MUDr. Martinem Šafandou, Ph.D. jsme si povídali o tom, co to vůbec nádor je a jaké možnosti léčby dnes lékaři mají k dispozici. Přes veškeré novinky v medicíně zůstane vždy nejdůležitější včasný záchyt onemocnění a jeho příznaků, kterých by si měl všímat jak samotný pacient, tak lékař, aby se onkologické onemocnění dalo brzy diagnostikovat a také léčit. Při samotné onkologické léčbě je pak zásadní lidský faktor, vzájemná důvěra pacienta a zdravotníků, kteří ho na jeho náročné cestě provázejí. Naše nemocnice nabízí komplexní onkologickou péči o pacienty s výjimkou radioterapie s diagnózou tzv. solidních nádorů. O pacienty s onkologickými diagnózami pečuje multidisciplinární tým složený z onkologů, chirurgů, histopatologů a diagnostiků, který rozhoduje o dalším postupu a individuální léčbě.

 

I dietní strava může být pestrá a chutná

Práce nutričního terapeuta v nemocnici. Co všechno obnáší? A jak se liší od práce výživového poradce? Povídali jsme si o tom v dalším podcastu s Hanou Dvořákovou, DiS., vedoucí nutriční terapeutkou v Nemocnici Na Homolce. Sestavování jídelníčku nemocným lidem je nesmírně zodpovědná, ale i kreativní práce, za kterou je nejen odborné vzdělání, ale i osobnostní předpoklady terapeuta. Práce, která se nikdy nemůže stát rutinou, pokud se dělá srdcem. O tom, že na Homolce je laťka hodně vysoko nastavená, svědčí mnoho pochvalných reakcí, úsměvů a poděkování, které tým nutričních terapeutů často dostává. Je to pro ně motor, jak svou práci stále zdokonalovat.

 

Přístroje nikdy nenahradí nadání a ruce operatéra

Také vás fascinuje lidský mozek? Co všechno o tomto lidském superpočítači víme a co bychom se ještě potřebovali dozvědět? Ptali jsme se v dalším dílu Na Homolce podcast primáře neurochirurgického oddělení MUDr. Jana Klenera. Je specialistou na nezhoubné mozkové nádory (např. vestibulární schwannomy, adenomy hypofýzy), nádory míchy a cévní malformace (např. mozková aneuryzmata). V rozhovoru se kromě zajímavostí o mozku, dozvíte, jak vypadá každodenní práce neurochirurga a jaké předpoklady jsou k této náročné profesi nezbytné. Neurochirurgické oddělení patří ke stěžejním oborům Nemocnice Na Homolce. Zajišťujeme komplexní léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy.

    

Se strachem se dá úspěšně bojovat

Jsme nemocnice, kde lidé absolvují komplikované zákroky a podstupují řadu vyšetření s nejistým výsledkem. Přirozenou součástí léčby je strach, za který bychom se neměli stydět, ale s nímž jde pracovat, aby léčba probíhala co možná nejlépe. V tom nám pomáhá dostatek informací a citlivá komunikace s ošetřujícími lékaři, ale i ostatním personálem nemocnice. O fenoménu strachu jsme si v dalšímu dílu podcastu povídali s neuropsycholožkou doc. PhDr. Lenkou Krámskou, Ph.D., vedoucí oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce. 

 L

Léky jsou někdy detektivka 

Klinický farmaceut má v nemocnici naprosto zásadní úlohu. Poskytuje lékařům konzultace o lécích – nežádoucích účincích, bezpečnosti, farmakokinetice (procesu vstřebávání léků). Stará se o konkrétní pacienty v nemocnici, jeho ambicí je však nabízet poradenství i lékařům a pacientům v ambulantní sféře. O této zodpovědné a mravenčí práci jsme si v novém dílu Na Homolce podcast povídali s PharmDr. Miladou Halačovou, Ph.D., vedoucí oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce, která dlouhodobě usiluje o racionalizaci farmakoterapie, zvláště u chronicky nemocných lidí a seniorů. Ti obvykle dlouhodobě užívají velké množství léčiv, u nichž je třeba velice bedlivě porovnávat benefity a případná rizika.  

Z toho důvodu zřídili kliničtí farmaceuté v NNH Ambulanci klinického farmaceuta, což je nová konzultační služba určená především pro lékaře v ambulancích. O užívaných léčivech se mohou poradit i sami pacienti na základě doporučení od svého lékaře.

Kontakty do ambulance jsou uvedené na webových stránkách NNH: Ambulance klinické farmacie - Nemocnice Na Homolce (homolka.cz).

 

Nemocniční strava je na Homolce vyhlášená 

Dobré jídlo je pro zdraví člověka stejně důležité jako dobrý spánek. V Nemocnici Na Homolce máme štěstí, že se pacienti a zaměstnanci mohou stravovat čerstvými surovinami podle klasických receptů, s ohledem na odlehčenou moderní gastronomii. Vedoucí oddělení stravování Miroslav Krotký v dalším díle podcastu popisuje, jak má vypadat a chutnat správně připravené jídlo, a především co obnáší nepřetržitá práce stravovacího provozu. Vše si připravujeme sami, nic se nedováží, což je na vysoké kvalitě jídel na Homolce velmi znát a pacienti to oceňují. Oddělení ve spolupráci s nutričním týmem zajišťuje provoz především pro pacienty, ale dobře se najedí i naši zaměstnanci. Pokud se nemohou stravovat přímo v jídelně, jídlo si objednají a dostanou ho přímo na pracoviště v omyvatelných REkrabičkách. Kuchaři a cukráři vyrábějí i rychlé občerstvení a zákusky, které nabízí kavárna v prvním patře a bistro v pátém patře Nemocnice Na Homolce.

 

Podoby moderní interní medicíny 

MUDr. Viera Křížová je gastroenteroložka v Nemocnici Na Homolce, proto jsme tento díl podcastu věnovali především tomuto oboru, který patří do velké rodiny interní medicíny. Pacient se dnes vyšetření v gastroenterologické ambulanci nemusí obávat, zázemí a komfort při vyšetřeních se neuvěřitelně zlepšily. Také terapeutické možnosti. Například v souvislosti s biologickou léčbou, kterou mohou užívat i těhotné ženy s Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou. V rozhovoru jsme si také povídali o významu celistvého pohledu na člověka v dnešním světě medicínských superspecializací a o zdraví současné populace.

Gastroenterologické oddělení naší nemocnice nedávno prošlo rekonstrukcí. Pořídili jsme nejen nové přístrojové vybavení, ale také vybudovali komfortnější a prostornější zázemí pro pacienty při endoskopických vyšetřeních. Interní oddělení je alfou a omegou každé nemocnice. Pacientům zde v Nemocnici Na Homolce můžeme nabídnout celkovou diagnostiku i následnou léčbu.

 

Co všechno léčí neurologie? 

Třetí díl podcastu Nemocnice Na Homolce jsme věnovali neurologii, trochu tajemnému oboru, který má velice široký záběr. S primářem neurologického oddělení MUDr. Martinem Kovářem jsme si povídali, jak vypadá neurologické vyšetření, o jaké diagnostické metody se opírá a jak úzce je neurologie provázaná s dalšími obory. Doslova o minuty jde v případě pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. MUDr. Kovář vysvětlil, co všechno taková péče v Nemocnici Na Homolce, která má statut komplexního cerebrovaskulárního centra, obnáší. V rozhovoru jsme se dotkli i dalších závažných neurologických diagnóz, jako je epilepsie nebo Parkinsonova choroba, pro něž se otevírají stále nové možnosti léčby, farmakologické či chirurgické, ale i terapie migrén, které trápí obrovské množství lidí.

 

Šetrná a bezpečná léčba srdečních arytmií 

Ve druhém díle podcastu Nemocnice Na Homolce nahlédneme do světa srdečních arytmií. O léčebných metodách, intervenčních zákrocích, které se stále zkracují a zjednodušují, ale i o týmové spolupráci a komunikaci s pacientem, si povídáme s prof. MUDr. Petrem Neužilem, CSc., primářem kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Prof. Neužil vede oddělení od roku 2009 a zasloužil se o zavedení mnoha průkopnických metod v oblasti léčby poruch srdečního rytmu a má s nimi skvělé výsledky. Se svým týmem provádí intervenční katetrizační zákroky u léčby akutního infarktu myokardu a léčby anginy pectoris, katetrizační uzávěry ouška levé síně a defektů síňové přepážky u pacientů ohrožených cévními mozkovými příhodami.

 

Léčba začíná u diagnostiky 

V prvním díle našeho půlhodinového pořadu jsme si povídali s prof. MUDr. Josefem Vymazalem, DSc., primářem radiodiagnostického oddělení o výhodách nejmodernějších zobrazovacích metod.