V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Věda a výzkum

V Nemocnici Na Homolce je vědecko-výzkumná činnost podporována kombinovanou formou financování – institucionální podporou a účelově vázanými granty, které jsou řešeny jak v rámci samostatných oddělení NNH, tak i ve spolupráci s mnoha špičkovými výzkumnými pracovišti po celé ČR. V a V aktivity NNH byly podpořeny i podepsáním Memoranda o vzájemné spolupráci s Akademii věd ČR, které doplnilo již stávající smlouvu o spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK. Většina výzkumných týmů je dlouhodobě aktivně zapojena i do klinických studií.


Naše služby

Odbor VaV se skládá s oddělení klinických studií a oddělení grantových projektů.

V oblasti klinických studií odbor zajišťuje:

 • administraci a supervizi klinických studií
 • evidenci, správu registru a reporting
 • přípravu interních formulářů a dokumentů ke klinickým studiím
 • koordinátorské práce pro vybrané studie
 • komunikaci s kontrolními orgány (SÚKL, etické komise atd.)
 • organizaci GCP školení pro zdravotní personál NNH

V oblasti grantových projektů odbor zajišťuje:

 • administraci a supervizi vědecko-výzkumných institucionálních a účelových projektů
 • čerpání finančních dotací a jejich způsobilost
 • plánování vědeckých projektů
 • reporting (výstupy, analýzy a statistiku)
 • centrální evidenci a správu vědeckých projektů
 • administraci požadovanou poskytovateli dotací

Užitečné odkazy