Náš tým

Seznam členů Etické komise Nemocnice na Homolce s platností od 11. 8. 2014 byl volen na základě zastupování jednotlivých odborností NNH.

Předseda: Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
DAL - NNH
Místopředseda: MUDr. Helena Přindišová
RDG - NNH
Členové: MUDr. Aleš Klváček
KCH - NNH
Mgr. Ivana Kirchnerová, MBA
 Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči - NNH
Mgr. Martin Galáž
Vedoucí právního oddělení - NNH
Mgr. Jana Molčanová
KCH – zdravotní sestra - NNH
MUDr. Pavel Zdráhal, CSc.
CCH - NNH
MUDr. Jana Čapková 
ARO - NNH
MUDr. Karel Koubek
KAR - NNH
PharmDr. Jakub Velík, Ph.D.
Mgr. Romana Vlčková
ČLK
Tajemník: Veronika Sezemská
administrativní pracovník – NNH