Seznam akreditovaných pracovišť – lékařské obory

Nemocnici Na Homolce byla udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR podle zákona 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a udělování odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v následujících oborech specializačního vzdělávání: 

Specializační vzdělávání – vlastní specializační výcvik

Specializační vzdělávání – základní kmen