Vědecká rada NNH

Předseda

doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
primář Oddělení nukleární medicíny a PET centra

Členové

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC
primář Kardiologického oddělení

prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
vedoucí klinický psycholog

prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.
primář Oddělení cévní chirurgie

Ing. Josef Novotný, Ph.D.
vedoucí Oddělení lékařské fyziky

doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.
primář Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie

MUDr. Jan Klener
primář Neurochirurgického odd.

prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. 
primář Radiodiagnostického oddělení

MUDr. Dušan Urgošík, CSc.
zástupce primáře Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie

Členové bez práva hlasovat

Ing. Kateřina Šimáčková, Ph.D. - vedoucí odboru vědy a výzkumu

Jana Lávičková - tajemnice

Kateřina Šrytrová - ekonom