V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Vědecká rada NNH

Předseda

Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
primář Oddělení nukleární medicíny a PET centra

Členové

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC
primář Kardiologického oddělení

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
zástupce primáře Kardiologického oddělení

Prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.
primář Oddělení cévní chirurgie

Ing. Josef Novotný, Ph.D.
vedoucí Oddělení lékařské fyziky

Doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.
primář Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie

MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
neurochirurg na Oddělení neurochirurgie

Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.
primář Radiodiagnostického oddělení

MUDr. Dušan Urgošík, CSc.
zástupce primáře Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie

Členové bez práva hlasovat

Ing. Kateřina Šimáčková, Ph.D. - vedoucí odboru vědy a výzkumu

Jana Lávičková - tajemnice

Kateřina Šrytrová - ekonom