V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Certifikované kurzy

Oddělení vzdělávání zajišťuje certifikované kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které obdržely akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro zajištění jejich PRAKTICKÉ ČÁSTI. Absolvováním těchto certifikovaných kurzů získají jejich účastníci zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené činnosti. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Nemocnice Na Homolce získala akreditaci pro realizaci PRAKTICKÉ ČÁSTI následujících certifikovaných kurzů: