Lékařská knihovna

Lékařská knihovna získává a zpřístupňuje informace zejména z oborů kardiologie, cévní chirurgie a kardiochirurgie, neurologie, neurochirurgie, stereotaktická a radiační chirurgie, anesteziologie, gynekologie, chirurgie, radiodiagnostika včetně magnetické rezonance, počítačová tomografie a pozitronová emisní tomografie.

 • spravujeme knihovní fond, který čítá cca 11 000 knihovních jednotek
 • zajišťujeme knihovnické a referenční služby
 • rešeršní služby
 • překlady
 • reprografické služby

Provozní doba lékařské knihovny a studovny

PO - ČT: 7.30–15.30 hod
PÁ: 7.30–15.00 hod

Knihovnické a referenční služby

 • elektronický katalog v knihovnickém systému Kp-win
 • informace o přírůstcích knihovního fondu
 • zjišťování a informace o dostupnosti informačních pramenů vlastních a v rámci obsahového zaměření i v ČR a zahraničí (www přístup do katalogů ostatních knihoven)
 • soupis periodik, která docházejí do knihovny v běžném roce
 • zprostředkování Meziknihovní výpůjční služby a Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby

Rešeršní služby

 • zpracování průběžných a retrospektivních rešerší z databází BMČ, EBSCO, Ovid, ProQuest, PubMed, Science Direct a Scopus

Speciální služby

 • doplňující dokumentace k přednáškové a publikační činnosti
 • správa databáze publikační činnosti zaměstnanců nemocnice

Překlady

 • překlady odborných textů, korespondence a jiných textů do světových jazyků a ze světových jazyků do češtiny pro celou nemocnici a jejich archivace

Reprografické služby

 • zhotovování xerokopií z časopiseckého fondu nemocnice