Portál pacienta

Portál pacienta je součástí modernizace a zvýšení úrovně elektronizace zdravotních informací a zvýšení komfortu pacienta větší dostupností vybraných částí zdravotnické dokumentace a snazší komunikací s jednotlivými pracovišti.

Smyslem a účelem Portálu pacienta je umožnit efektivní organizaci zdravotních služeb využíváním objednávkového formuláře v Portálu pacienta a možnosti objednat se na vyšetření prostřednictvím právě této funkce. Po přihlášení do Portálu pacienta je možné v objednávkovém formuláři zadat preferovaný termín vyšetření/ošetření/zákroku na dostupných odděleních. Objednávkový formulář představuje alternativu telefonického či osobního kontaktu. Následně je uživatel Portálu pacienta kontaktován zaměstnancem příslušného pracoviště Nemocnice Na Homolce emailem či telefonem za účelem dohodnutí podrobností k preferovanému termínu.

Základním stavebním kamenem, který je již implementován, je poskytování propouštěcích zpráv z hospitalizací a ambulantních zpráv. Tyto zprávy si může každý pacient Nemocnice Na Homolce, který je registrován a má zřízen identifikační prostředek pro vzdálené prokazování totožnosti, z Portálu pacienta stáhnout nebo vytisknout. V současné době je do objednávkového systému zapojeno pracoviště otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, dále postupujeme dle preferencí pacientů. Aktuálně připravujeme objednávkový systém ambulantních vyšetření a zobrazovacích metod. V červnu 2023 je plánováno rozšíření o přehled předepsaných léčiv včetně jejich dávkování. V  létě máme v plánu dokončit objednávkový systém na mamografický screening. Ostatní ambulance plánujeme implementovat do konce roku 2023.