Propuštění z nemocnice

O datu Vašeho propuštění z nemocnice Vás bude informovat Váš ošetřující lékař. Poskytne Vám také instrukce ke způsobu a možnostem další eventuální péče a připraví propouštěcí zprávu pro lékaře, který Vás k hospitalizaci doporučil.
Před opuštěním oddělení, na němž jste byli hospitalizováni, Vás žádáme o vyrovnání úhrady za využité nadstandardní služby. Platbu přijímá sekretariát příslušného oddělení (viz kapitola Nadstandardní služby). V případě, že jste využili nabídky na úschovu cenností či peněz, nezapomeňte si je vyzvednout proti potvrzení tamtéž.
Máte-li možnost, uvítáme, pokud si zajistíte vlastní odvoz z nemocnice.

Vážení pacienti,

přejeme Vám brzké uzdravení a doufáme, že jste s průběhem hospitalizace v Nemocnici Na Homolce spokojeni. Pokud chcete poděkovat zaměstnancům Nemocnice Na Homolce, dovolujeme si Vás upozornit, že zaměstnanci nesmějí přijímat individuální cenné dary v jakékoli podobě.

Máte-li zájem vhodným způsobem ocenit péči, která Vám byla poskytnuta, využijte prosím možnosti podpořit naši nemocnici finančním darem zaslaným na níže uvedený účet:

Upozorňujeme, že nemocnice jako státní příspěvková organizace může přijímat dary pouze na základě písemné darovací smlouvy. Vzory těchto smluv naleznete v sekci Dary.

Nemocnice Na Homolce
Sídlo: Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
č. ú.: 9013-1816024093/0300, ČSOB Praha 2

Nadačního fondu Homolka
Sídlo: Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Registrace: Krajský obchodní soud v Praze dne 8. 10. 1999
IČO: 25700014
č. ú.: 4001-0600435163/0300, ČSOB Praha 2

Bližší informace o Nadačním fondu zde.