Komu je nabízena spirituální péče

- pacientům, rodině a personálu nemocnice, nabízí osobní setkání a lidskou blízkost, provázení obtížnou situací, porozumění a naději

Je určena:

  • Pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo jen uvítají přítomnost druhého člověka.
  • Pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.
  • Pacientům, kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky.

  • Příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.
  • Příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.
  • Příbuzným, kteří zažívají emoční stres vyvolaný ztrátou blízké osoby.

  • Personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený.
  • Personálu, který potřebuje konzultovat závažná rozhodnutí s etickými důsledky.
  • Personálu, který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.