Informované souhlasy

Vážené pacientky, vážení pacienti, k provedení náročnějších diagnostických nebo léčebných výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta. Na formuláři najdete informace o povaze výkonu, jeho přínosu, rizicích i eventuálních alternativách. Pokud budete mít jakékoliv další otázky ohledně výkonu, pro který přicházíte do Nemocnice Na Homolce, neváhejte se obrátit na ošetřujícího lékaře.

Přehled informovaných souhlasů ke stažení v PDF

Obecné souhlasy s hospitalizací - ke stažení