Vzdělávání

Oddělení vzdělávání Nemocnice Na Homolce má na starosti zejména následující činnosti:

 • Zajišťování odborných praxí a stáží pro lékaře i nelékaře z jiných zdravotnických zařízení v rámci jak specializačního vzdělávání, tak i mimo něj
 • Zajišťování odborných praxí studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol zdravotnických i nezdravotnických profesí
 • Zajišťování specializačního vzdělávání a odborných stáží pro zdravotnické pracovníky NNH v jiných zdravotnických zařízeních
 • Akreditace a zajištění certifikovaných kurzů pro nelékařské pracovníky
 • Schvalování a uzavírání kvalifikačních dohod s lékaři i nelékaři
 • Příprava a realizace vzdělávacích projektů, jazykové vzdělávání
 • Zajišťování periodických i jednorázových školení pro zaměstnance
 • Zpracování ročního plánu a finančního rozpočtu, controlling, reporting
 • Analýzy a průzkumy dle požadavku, konzultační a poradenská činnost

Naše služby

 • Seznam akreditovaných pracovišť – lékařské obory
 • Akreditované obory specializačního vzdělávání – nelékařské obory
 • Certifikované kurzy
 • Odborné praxe a stáže
 • Kongresové centrum

Kontakty

Mgr. Marcela Skočilasová
Vedoucí odd. vzdělávání a Kongresového centra
Tel.: 257 272 335
E-mail: marcela.skocilasova@homolka.cz

Iveta Konětopská
Referent vzdělávání
Tel.: 257 272 638
E-mail: iveta.konetopska@homolka.cz

Věra Odermattová
Referent vzdělávání
Tel.: 257 272 671, 737 246 858
E-mail: vera.odermattova@homolka.cz