Nekuřácká nemocnice

Nemocnice Na Homolce splňuje podmínky protikuřáckého zákona, který vešel v platnost k 31. 5. 2017. Již k 1. lednu 2017 zrušila nemocnice ve svých prostorách prodej veškerých tabákových výrobků a zařadila se tak mezi nemocnice, které se veřejně prezentují jako nekuřácké.

Chceme, aby naše nemocnice byla nejen místem léčby nemocí, ale i centrem ochrany zdraví pacientů a svých zaměstnanců. Kouření je nejvýznamnější odstranitelná příčina nemocnosti i úmrtnosti.

V naší nemocnici se v souladu s platnou legislativou nekouří od 16. 3. 1992 (pouze ve vyhrazených prostorech). Od 1. 1. 2017 plníme veškeré podmínky protikuřáckého zákona a řadíme se mezi nekuřácké nemocnice. V areálu nemocnice je v současné době povolené kouřit pouze na vyhrazeném místě ve 2. nadzemním podlaží.

Dne 31. května 2017 vstoupil v platnost tzv. protikuřácký zákon, zákon č. 379/2005 Sb.

Jak protikuřácký zákon reguluje provoz nemocnice:

  • V nemocnici se nesmějí prodávat tabákové výrobky ani elektronické cigarety ani výrobky, které by se jim podobaly.
  • Nesmí být umožněno kouření ve volně přístupných vnitřních prostorech a prostorech souvisejících s provozem s výjimkou stavebně odděleného prostoru určeného ke kouření (podobu kuřárny zákon přesně vymezuje).
  • Musí být zajištěn dohled, tzn. zakročení proti těm, kteří by případně zákaz kouření porušili.