Služby kaplana

Duchovní péče nabízí

 • Naslouchání
 • Doprovázení
 • Přijetí
 • Rozhovor
 • Podpora
 • Modlitba, četní z Bible, svátosti
 • Krizová intervence
 • Zajištění návštěvy duchovního státem uznaných církví

S čím může pomoci nemocniční kaplan?

 • Poskytuje duchovní podporu pacientům, příbuzným i personálu NNH.
 • Zprostředkovává na vyžádání kontakt s duchovními z různých církví a náboženských společností.
 • Pomáhá vyrovnat se s obtížnou situací příbuzným zemřelých pacientů
 • Spoluorganizuje  edukaci v oblasti duchovních potřeb a péče v nemocnici pro personál a veřejnost.